główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5221. Data: 2017-03-23 12:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.227.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
5222. Data: 2017-03-23 12:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.227.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie w sprawie określenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5223. Data: 2017-03-23 12:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV.227.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie w sprawie określenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5224. Data: 2017-03-23 12:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.226.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych drzew i krzewów wyłączonych z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5225. Data: 2017-03-23 12:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV.225.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia dodatkowych drzew i krzewów wyłączonych z obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie
Wykonanie: Agnieszka Janik
5226. Data: 2017-03-23 12:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXV.225.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2017.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5227. Data: 2017-03-23 12:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXV.225.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 marca 2017 r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
5228. Data: 2017-03-22 22:17
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o obwieszczeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5229. Data: 2017-03-22 22:14
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5230. Data: 2017-03-22 22:13
Dział: Prawo Miejscowe » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
5231. Data: 2017-03-22 12:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5232. Data: 2017-03-22 12:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5233. Data: 2017-03-22 12:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5234. Data: 2017-03-22 07:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5235. Data: 2017-03-22 07:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5236. Data: 2017-03-22 07:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5237. Data: 2017-03-22 07:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5238. Data: 2017-03-22 07:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5239. Data: 2017-03-22 07:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5240. Data: 2017-03-22 07:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5241. Data: 2017-03-22 07:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5242. Data: 2017-03-22 07:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5243. Data: 2017-03-21 15:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5244. Data: 2017-03-21 15:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5245. Data: 2017-03-21 15:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5246. Data: 2017-03-21 15:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5247. Data: 2017-03-21 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5248. Data: 2017-03-21 15:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5249. Data: 2017-03-21 15:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
5250. Data: 2017-03-21 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźnica Stara - Pacanów
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk