główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9601. Data: 2014-08-26 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości PRZYSTAJŃ - ANTONÓW POLA".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9602. Data: 2014-08-26 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości PRZYSTAJŃ - ANTONÓW POLA"
Wykonanie: Agnieszka Janik
9603. Data: 2014-08-26 10:43
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXVII.2013 z XXXVII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 czerwca 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
9604. Data: 2014-08-26 10:42
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXVII.2013 z XXXVII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 czerwca 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9605. Data: 2014-08-26 10:41
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXVII.2013 z XXXVII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 czerwca 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9606. Data: 2014-08-22 12:54
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak
9607. Data: 2014-08-20 09:58
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak
9608. Data: 2014-08-19 09:30
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Przystajń dnia 25 sierpnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 14 II
Wykonanie: Agnieszka Janik
9609. Data: 2014-08-19 09:29
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Przystajń dnia 25 sierpnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 14
Wykonanie: Agnieszka Janik
9610. Data: 2014-08-19 09:28
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Przystajń dnia 25 sierpnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 13
Wykonanie: Agnieszka Janik
9611. Data: 2014-08-19 09:27
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Przystajń dnia 25 sierpnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 12
Wykonanie: Agnieszka Janik
9612. Data: 2014-08-19 09:26
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Przystajń dnia 25 sierpnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 11
Wykonanie: Agnieszka Janik
9613. Data: 2014-08-19 09:26
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Przystajń dnia 25 sierpnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 10
Wykonanie: Agnieszka Janik
9614. Data: 2014-08-19 09:25
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Przystajń dnia 25 sierpnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
9615. Data: 2014-08-19 09:24
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Przystajń dnia 25 sierpnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
9616. Data: 2014-08-19 09:23
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Przystajń dnia 25 sierpnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
9617. Data: 2014-08-19 09:22
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Przystajń dnia 25 sierpnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
9618. Data: 2014-08-19 09:22
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Przystajń dnia 25 sierpnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
9619. Data: 2014-08-19 09:20
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Przystajń dnia 25 sierpnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
9620. Data: 2014-08-19 09:19
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Przystajń dnia 25 sierpnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
9621. Data: 2014-08-19 09:18
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Przystajń dnia 25 sierpnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
9622. Data: 2014-08-19 08:45
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Przystajń dnia 25 sierpnia 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9623. Data: 2014-08-19 08:44
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XXXVI sesję Rady Gminy dnia 19.05.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
9624. Data: 2014-08-18 17:30
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie o godzinach pracy UG P-jn
Wykonanie: Agnieszka Janik
9625. Data: 2014-08-18 15:14
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 38.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść posstanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9626. Data: 2014-08-18 15:08
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 38.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9627. Data: 2014-08-14 13:55
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminne jednostki organizacyjne.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano wykaz poprzez usunięcie nazwy zlikwidowanej j.o.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9628. Data: 2014-08-13 12:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR III/5/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. hali sportowej, stanowiącego własność Gminy Przystajń, a pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono uszkodzony załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
9629. Data: 2014-08-13 11:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała NR III/5/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym tj. hali sportowej, stanowiącego własność Gminy Przystajń, a pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym
Wykonanie: Agnieszka Janik
9630. Data: 2014-08-12 07:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 79/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik