główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8881. Data: 2015-01-28 12:51
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: dodanie artykułu: Bastrzyk Robert
Wykonanie: Agnieszka Janik
8882. Data: 2015-01-28 08:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8883. Data: 2015-01-28 08:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8884. Data: 2015-01-28 08:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8885. Data: 2015-01-28 08:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8886. Data: 2015-01-28 08:34
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz nr 504/2 ob. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
8887. Data: 2015-01-28 08:32
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz nr 504/2 ob. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8888. Data: 2015-01-26 16:16
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik
8889. Data: 2015-01-26 13:03
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8890. Data: 2015-01-26 13:02
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
8891. Data: 2015-01-24 15:31
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
8892. Data: 2015-01-23 13:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8893. Data: 2015-01-23 13:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8894. Data: 2015-01-23 13:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do dokonania oceny i wyboru oferty złożonej na realizację zdania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń planowanego do realizacji w 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8895. Data: 2015-01-16 14:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do dokonania oceny i wyboru oferty złożonej na realizację zdania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń planowanego do realizacji w 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8896. Data: 2015-01-16 14:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8897. Data: 2015-01-16 14:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8898. Data: 2015-01-16 13:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8899. Data: 2015-01-16 13:05
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8900. Data: 2015-01-16 13:03
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rolnictwa, Budżetu i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o zwołaniu komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8901. Data: 2015-01-16 13:02
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rolnictwa, Budżetu i Infrastruktury
Wykonanie: Agnieszka Janik
8902. Data: 2015-01-16 12:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8903. Data: 2015-01-16 08:39
Dział: Inne » Projekt "Na własne knoto"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dotyczące projektu "Na własne konto".
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono formatowanie informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8904. Data: 2015-01-16 08:38
Dział: Inne » Projekt "Na własne knoto"
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje dotyczące projektu "Na własne konto".
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację dot. projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik
8905. Data: 2015-01-16 08:34
Dział: Inne » Projekt "Na własne knoto"
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje dotyczące projektu "Na własne konto"
Wykonanie: Agnieszka Janik
8906. Data: 2015-01-16 07:39
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8907. Data: 2015-01-16 07:37
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8908. Data: 2015-01-15 15:20
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku chowu brojlerów kurzych z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bór Zajaciński na działce o nr ewid. 526, obręb Bór Zajaciński".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8909. Data: 2015-01-15 15:20
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku chowu brojlerów kurzych z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bór Zajaciński na działce o nr ewid. 526, obręb Bór Zajaciński"
Wykonanie: Agnieszka Janik
8910. Data: 2015-01-15 08:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr III.17.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik