główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10231. Data: 2013-12-23 13:14
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 32.2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10232. Data: 2013-12-23 09:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 90/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10233. Data: 2013-12-23 09:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 90/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10234. Data: 2013-12-20 11:31
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej (obręb Kamińsko).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10235. Data: 2013-12-20 11:31
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej (obręb Kamińsko)
Wykonanie: Agnieszka Janik
10236. Data: 2013-12-20 11:28
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej (obręb Kamińsko).
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10237. Data: 2013-12-20 11:28
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej (obręb Kamińsko)
Wykonanie: Agnieszka Janik
10238. Data: 2013-12-20 11:26
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej (obręb Kamińsko).
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10239. Data: 2013-12-20 11:25
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej (obręb Kamińsko)
Wykonanie: Agnieszka Janik
10240. Data: 2013-12-20 10:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Świadczenie usługi edukacyjnej dla szkół na terenie Gminy Przystajń współfinansowanej przez UE - II części
Wykonanie: Alina Piśniak
10241. Data: 2013-12-20 09:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 89/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm..
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano korekty opisu zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10242. Data: 2013-12-20 09:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia nr 89/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10243. Data: 2013-12-20 09:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia nr 89/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm..
Dodatkowy opis redaktora: Uzupełniono opis zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10244. Data: 2013-12-20 08:11
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano opinię RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
10245. Data: 2013-12-20 08:10
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
10246. Data: 2013-12-20 08:09
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano opinię RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
10247. Data: 2013-12-20 08:08
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10248. Data: 2013-12-20 08:07
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano opinię RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
10249. Data: 2013-12-20 08:07
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10250. Data: 2013-12-19 07:39
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10251. Data: 2013-12-18 15:21
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualne uchwały: budżetowa, dot. WPF, emisji obligacji, oraz pierwotne uchwały: budżetowa i dot. WPF.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano WPF z 17.a2.2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
10252. Data: 2013-12-18 09:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 87/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10253. Data: 2013-12-18 09:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 86/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10254. Data: 2013-12-17 12:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenia nr 89/2013 z dnia grudnia 2013 r. w sprawie
Wykonanie: Agnieszka Janik
10255. Data: 2013-12-17 12:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenia nr 88/2013 z dnia grudnia 2013 r. w sprawie
Wykonanie: Agnieszka Janik
10256. Data: 2013-12-17 12:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 87/2013 z dnia grudnia 2013 r. w sprawie
Wykonanie: Agnieszka Janik
10257. Data: 2013-12-17 12:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 86/2013 z dnia grudnia 2013 r. w sprawie
Wykonanie: Agnieszka Janik
10258. Data: 2013-12-17 12:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 85/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10259. Data: 2013-12-17 12:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 85/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10260. Data: 2013-12-17 12:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 84/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik