główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9901. Data: 2014-05-02 08:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9902. Data: 2014-05-02 08:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9903. Data: 2014-05-02 07:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni za 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9904. Data: 2014-05-02 07:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni za 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9905. Data: 2014-04-30 21:05
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
9906. Data: 2014-04-30 21:03
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody dnia 02.05.2014 - Brzeziny, Siekierowizna, Wrzosy, Wilcza Góra, Dąbrowa, Ługi-Radły, Kamińsko, Bór Zajaciński, Górki, Stany
Wykonanie: Paweł Antczak
9907. Data: 2014-04-28 14:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9908. Data: 2014-04-28 14:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9909. Data: 2014-04-28 14:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9910. Data: 2014-04-28 14:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9911. Data: 2014-04-28 14:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9912. Data: 2014-04-28 14:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9913. Data: 2014-04-28 14:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9914. Data: 2014-04-28 13:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9915. Data: 2014-04-28 13:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminów zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2014/2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
9916. Data: 2014-04-28 13:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9917. Data: 2014-04-28 13:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
9918. Data: 2014-04-25 09:41
Dział: Inne » Majątek publiczny » 2013 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stan mienia komunalnego na dzień 31. 12. 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść informacji o stanie mienia komunalnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
9919. Data: 2014-04-25 09:40
Dział: Inne » Majątek publiczny » 2013 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Stan mienia komunalnego na dzień 31. 12. 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9920. Data: 2014-04-25 09:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono załącznik zawierający błąd
Wykonanie: Agnieszka Janik
9921. Data: 2014-04-25 09:08
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2014 roku .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9922. Data: 2014-04-25 09:07
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2014 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
9923. Data: 2014-04-24 15:01
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono formatowanie opisu publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9924. Data: 2014-04-24 15:00
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9925. Data: 2014-04-24 14:42
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9926. Data: 2014-04-24 09:54
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
9927. Data: 2014-04-22 13:27
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wykonanie: Paweł Antczak
9928. Data: 2014-04-18 14:47
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody dnia 23.04.2014 - Kuźnica Stara oraz część miejscowości Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
9929. Data: 2014-04-18 14:46
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody dnia 23.04.2014 - Kuźnica Stara oraz część miejscowości Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
9930. Data: 2014-04-18 14:43
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak