główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4771. Data: 2017-07-17 12:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX.261.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ? działki nr ewid. 251/9 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4772. Data: 2017-07-17 12:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIX.261.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ? działki nr ewid. 251/9 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4773. Data: 2017-07-17 12:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4774. Data: 2017-07-17 12:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Realizacja budżetu gminy 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4775. Data: 2017-07-17 12:40
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXVIII.2017 z XXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 9 czerwca 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
4776. Data: 2017-07-17 12:39
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXVIII.2017 z XXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 9 czerwca 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
4777. Data: 2017-07-17 12:38
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXVIII.2017 z XXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 9 czerwca 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4778. Data: 2017-07-17 12:34
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 30.2017 z dnia 17 lipca 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4779. Data: 2017-07-17 12:33
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 30.2017 z dnia 17 lipca 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4780. Data: 2017-07-03 17:04
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 29.2017 z dnia 3 lipca 2017 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
4781. Data: 2017-07-03 17:04
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 29.2017 z dnia 3 lipca 2017 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
4782. Data: 2017-07-03 17:00
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt nr 6
Wykonanie: Paweł Antczak
4783. Data: 2017-07-03 17:00
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt nr 6
Wykonanie: Paweł Antczak
4784. Data: 2017-07-03 17:00
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt nr 5
Wykonanie: Paweł Antczak
4785. Data: 2017-07-03 16:59
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt nr 5
Wykonanie: Paweł Antczak
4786. Data: 2017-07-03 16:59
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt nr 4
Wykonanie: Paweł Antczak
4787. Data: 2017-07-03 16:59
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt nr 4
Wykonanie: Paweł Antczak
4788. Data: 2017-07-03 16:58
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt nr 3
Wykonanie: Paweł Antczak
4789. Data: 2017-07-03 16:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt nr 3
Wykonanie: Paweł Antczak
4790. Data: 2017-07-03 16:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt nr 2
Wykonanie: Paweł Antczak
4791. Data: 2017-07-03 16:56
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt nr 2
Wykonanie: Paweł Antczak
4792. Data: 2017-07-03 16:55
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt nr 1
Wykonanie: Paweł Antczak
4793. Data: 2017-07-03 16:54
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt nr 1
Wykonanie: Paweł Antczak
4794. Data: 2017-07-03 16:53
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Paweł Antczak
4795. Data: 2017-06-30 13:50
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 9 czerwca 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4796. Data: 2017-06-30 12:49
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano plakat badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach
Wykonanie: Agnieszka Janik
4797. Data: 2017-06-30 12:48
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji dot. badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach
Wykonanie: Agnieszka Janik
4798. Data: 2017-06-27 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2034 S i 2032 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kostrzyna. Odcinek I: 0+100÷0+200
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4799. Data: 2017-06-26 15:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr ewid. 115/1 oraz 115/2, położonych w m. Kuźnica Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4800. Data: 2017-06-26 15:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr ewid. 115/1 oraz 115/2, położonych w m. Kuźnica Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik