główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4411. Data: 2017-10-03 14:10
Dział: Inne » Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4412. Data: 2017-10-03 14:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4413. Data: 2017-10-03 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4414. Data: 2017-10-03 13:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4415. Data: 2017-10-03 07:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4416. Data: 2017-10-03 07:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4417. Data: 2017-10-02 16:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
4418. Data: 2017-10-02 15:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII.277.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
4419. Data: 2017-10-02 14:44
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja ZUS dot. zmiany wieku emerytalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informacje ZUS
Wykonanie: Agnieszka Janik
4420. Data: 2017-10-02 14:43
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja ZUS dot. zmiany wieku emerytalnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
4421. Data: 2017-10-02 11:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII.27.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4422. Data: 2017-10-02 11:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXII.27.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4423. Data: 2017-09-29 13:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII.276.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń - zadanie 1".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4424. Data: 2017-09-29 13:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXII.276.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na ?Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń - zadanie 1?
Wykonanie: Agnieszka Janik
4425. Data: 2017-09-29 13:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII.275.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej w m. Podłęże Szlacheckie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4426. Data: 2017-09-29 13:17
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXII.275.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej w m. Podłęże Szlacheckie
Wykonanie: Agnieszka Janik
4427. Data: 2017-09-29 13:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII.274.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4428. Data: 2017-09-29 13:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXII.274.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Agnieszka Janik
4429. Data: 2017-09-29 13:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII.273.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Przystajni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
4430. Data: 2017-09-29 13:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwałą Nr XXXII.273.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Przystajni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4431. Data: 2017-09-29 13:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwałą Nr XXXII.273.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Przystajni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
4432. Data: 2017-09-28 14:35
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXI.2017 z XXXI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 sierpnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
4433. Data: 2017-09-28 14:34
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXI.2017 z XXXI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 sierpnia 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
4434. Data: 2017-09-28 14:34
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXXI.2017 z XXXI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 sierpnia 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4435. Data: 2017-09-28 14:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 84/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
4436. Data: 2017-09-28 14:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 84/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4437. Data: 2017-09-28 14:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 84/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4438. Data: 2017-09-28 14:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 84/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4439. Data: 2017-09-28 14:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 84/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
4440. Data: 2017-09-28 13:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 83/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik