główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8491. Data: 2015-04-21 15:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni za rok 2014.
Dodatkowy opis redaktora: DODANO TREŚĆ ZARZĄDZENIA
Wykonanie: Agnieszka Janik
8492. Data: 2015-04-21 15:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni za rok 2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
8493. Data: 2015-04-21 15:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za rok 2014.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8494. Data: 2015-04-21 15:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za rok 2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
8495. Data: 2015-04-21 15:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8496. Data: 2015-04-21 15:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora ds obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8497. Data: 2015-04-21 15:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8498. Data: 2015-04-21 15:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8499. Data: 2015-04-21 15:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8500. Data: 2015-04-21 15:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8501. Data: 2015-04-21 08:28
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady gminy Przystajń w dniu 27. 04. 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
8502. Data: 2015-04-21 08:26
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady gminy Przystajń w dniu 27. 04. 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
8503. Data: 2015-04-21 08:26
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady gminy Przystajń w dniu 27. 04. 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
8504. Data: 2015-04-21 08:25
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję Rady gminy Przystajń w dniu 27. 04. 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt uchwały nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8505. Data: 2015-04-21 08:22
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję Rady gminy Przystajń w dniu 27. 04. 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8506. Data: 2015-04-21 08:21
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 30 marca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
8507. Data: 2015-04-20 15:27
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 6.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8508. Data: 2015-04-20 15:26
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 6.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8509. Data: 2015-04-20 15:25
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 6.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8510. Data: 2015-04-20 10:25
Dział: Inne » Wybory Prezydenta RP 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8511. Data: 2015-04-20 10:24
Dział: Inne » Wybory Prezydenta RP 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8512. Data: 2015-04-17 15:17
Dział: Inne » Wybory prezydenta RP 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie - wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono załącznik z treścią obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8513. Data: 2015-04-17 15:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na Dostosowanie istniejącego obiektu Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Wykonanie: Alina Piśniak
8514. Data: 2015-04-17 15:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na Dostosowanie istniejącego obiektu Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Wykonanie: Alina Piśniak
8515. Data: 2015-04-17 15:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na Dostosowanie istniejącego obiektu Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Wykonanie: Alina Piśniak
8516. Data: 2015-04-17 15:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na Dostosowanie istniejącego obiektu Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Wykonanie: Alina Piśniak
8517. Data: 2015-04-17 15:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na Dostosowanie istniejącego obiektu Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Wykonanie: Alina Piśniak
8518. Data: 2015-04-17 15:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na Dostosowanie istniejącego obiektu Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Wykonanie: Alina Piśniak
8519. Data: 2015-04-17 15:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na Dostosowanie istniejącego obiektu Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Wykonanie: Alina Piśniak
8520. Data: 2015-04-17 15:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na Dostosowanie istniejącego obiektu Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni do wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Wykonanie: Alina Piśniak