główna zawartość
artykuł nr 21

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.7.001.2018.D z dnia 23 kwietnia 2018 r. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez wykonanie chodnika w m-ci Podłęże Szlacheckie"

Załączniki:
Obwieszczenie 598 KB
artykuł nr 22

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4260.97.2017.EJ.10 z dnia 9 kwietnia 2018 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 678042 S w miejscowości Dąbrowa"

Załączniki:
Treść obwieszczenia 654 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie Nadleśnictwa Herby - Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na IV i V 2018 r.

Załączniki:
Harmonogram 383 KB
artykuł nr 24

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach DOOŚ-DŚII.4210.58.2016.mk

Załączniki:
Zawiadomienie 290 KB
artykuł nr 25

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4260.97.2017.EJ.3 z dnia 2 lutego 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 678042 S w miejscowości Dąbrowa"

Załączniki:
Obwieszczenie 381 KB