główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr XXXII.247.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII.247.2013 MB
artykuł nr 2

Uchwała nr XXXII.246.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok

artykuł nr 3

Uchwała nr XXXII.245.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2024

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII.245.2013 MB
artykuł nr 4

Uchwała nr XXXII.244.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII.244.2013 MB
artykuł nr 5

Uchwała nr XXXII.243.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.132.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Przystajń na stałe obwody głosowania /Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 4094/

Załączniki:
Uchwała Nr XXXII.243.2013 98 KB