główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe - Termomodernizacja części powierzchni ścian budynku UG Przystajń

Załączniki:
Projekt umowy 60 KB
Formularz ofertowy 50 KB
Przedmiar robót 21 KB
Ogłoszenie 39 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół w Przystajni

artykuł nr 3

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie układu glikolowego w Zespole Szkół w Przystajni

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stany ul. Galińskie i Siekierowizna gmina Przystajń."

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na "REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZKOLNEJ 9 W PRZYSTAJNI"