główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8581. Data: 2015-04-07 08:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8582. Data: 2015-04-07 08:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8583. Data: 2015-04-07 08:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8584. Data: 2015-04-07 08:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8585. Data: 2015-04-07 08:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8586. Data: 2015-04-07 08:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8587. Data: 2015-04-07 08:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8588. Data: 2015-04-07 08:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8589. Data: 2015-04-07 08:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8590. Data: 2015-04-07 08:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8591. Data: 2015-04-07 08:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8592. Data: 2015-04-07 08:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8593. Data: 2015-04-07 08:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika
Wykonanie: Agnieszka Janik
8594. Data: 2015-04-02 15:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8595. Data: 2015-04-02 15:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8596. Data: 2015-04-02 15:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 20/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8597. Data: 2015-04-02 15:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 20/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8598. Data: 2015-04-02 15:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8599. Data: 2015-04-02 15:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości z późn. zm.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8600. Data: 2015-04-02 14:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Przystajń zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8601. Data: 2015-04-02 14:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Przystajń zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
Wykonanie: Agnieszka Janik
8602. Data: 2015-04-02 14:53
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2014 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Przystajń w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prywatnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarzadzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8603. Data: 2015-04-02 14:52
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2014 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Przystajń w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prywatnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8604. Data: 2015-04-02 13:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.272.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8605. Data: 2015-04-02 12:54
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V.48.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024 .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8606. Data: 2015-04-02 12:52
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr V.48.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
8607. Data: 2015-04-02 12:51
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V.47.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8608. Data: 2015-04-02 12:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr V.47.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8609. Data: 2015-04-02 12:49
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr V.44.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8610. Data: 2015-04-02 12:48
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr V.44.2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach
Wykonanie: Agnieszka Janik