główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11131. Data: 2013-04-26 08:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
11132. Data: 2013-04-26 08:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
11133. Data: 2013-04-25 14:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o publikacji sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
11134. Data: 2013-04-25 08:05
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano opinie RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
11135. Data: 2013-04-25 08:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11136. Data: 2013-04-24 09:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze".
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono projekt umowy w związku z błędnym zapisem
Wykonanie: Agnieszka Janik
11137. Data: 2013-04-23 15:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zgłoszenie remontu budynku
Wykonanie: Agnieszka Janik
11138. Data: 2013-04-23 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano specyfikację techniczną
Wykonanie: Agnieszka Janik
11139. Data: 2013-04-23 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano przedmiar robót
Wykonanie: Agnieszka Janik
11140. Data: 2013-04-23 15:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
11141. Data: 2013-04-23 15:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano druk danych wykonawcy
Wykonanie: Agnieszka Janik
11142. Data: 2013-04-23 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt umowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
11143. Data: 2013-04-23 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie o spełnianiu warunków
Wykonanie: Agnieszka Janik
11144. Data: 2013-04-23 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11145. Data: 2013-04-23 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano wzór oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
11146. Data: 2013-04-23 15:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
11147. Data: 2013-04-23 15:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11148. Data: 2013-04-23 15:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze"
Wykonanie: Agnieszka Janik
11149. Data: 2013-04-23 12:28
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na 26 sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do projektu nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
11150. Data: 2013-04-23 12:27
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na 26 sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do projektu nr2
Wykonanie: Agnieszka Janik
11151. Data: 2013-04-23 12:26
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na 26 sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik do projektu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11152. Data: 2013-04-23 12:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 24/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11153. Data: 2013-04-23 12:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 24/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
11154. Data: 2013-04-23 12:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11155. Data: 2013-04-23 12:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
11156. Data: 2013-04-23 12:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 22/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11157. Data: 2013-04-23 11:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 22/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego
Wykonanie: Agnieszka Janik
11158. Data: 2013-04-23 11:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki w Mrówczaku o nr ewid. 99/1.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11159. Data: 2013-04-23 11:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działki w Mrówczaku o nr ewid. 99/1
Wykonanie: Agnieszka Janik
11160. Data: 2013-04-23 11:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2012 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2012 roku .
Dodatkowy opis redaktora: Dodadno wykaz osób
Wykonanie: Agnieszka Janik