główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9031. Data: 2014-12-16 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9032. Data: 2014-12-16 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9033. Data: 2014-12-16 12:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2007
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała Nr XVI/67/07 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9034. Data: 2014-12-16 12:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.9.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9035. Data: 2014-12-16 12:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.9.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
9036. Data: 2014-12-16 11:59
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.8.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9037. Data: 2014-12-16 11:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.8.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
9038. Data: 2014-12-16 11:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.7.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9039. Data: 2014-12-16 11:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.7.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9040. Data: 2014-12-16 11:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.6.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9041. Data: 2014-12-16 11:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.6.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Wykonanie: Agnieszka Janik
9042. Data: 2014-12-16 11:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.5.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Przystajń do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9043. Data: 2014-12-16 11:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.5.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Przystajń do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9044. Data: 2014-12-16 11:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.5.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Przystajń do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód
Wykonanie: Agnieszka Janik
9045. Data: 2014-12-16 11:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.4.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9046. Data: 2014-12-16 11:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.4.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9047. Data: 2014-12-16 11:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.3.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/67/07 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Przystajń (Dz. Urz. Nr 30, poz. 671 z dnia 20.02.2008 r.) z późn. zm. (Dz. Urz. Nr 112, poz. 2300).
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9048. Data: 2014-12-16 11:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014 - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.3.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/67/07 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Przystajń (Dz. Urz. Nr 30, poz. 671 z dnia 20.02.2008 r.) z późn. zm. (Dz. Urz. Nr 112, poz. 2300)
Wykonanie: Agnieszka Janik
9049. Data: 2014-12-16 10:07
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty uchwał na sesję w dniu 10 grudnia 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
9050. Data: 2014-12-16 07:48
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9051. Data: 2014-12-16 07:46
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie dot. naboru organizacji do realizacji programu pomocowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
9052. Data: 2014-12-15 10:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść opinii RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
9053. Data: 2014-12-15 10:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
9054. Data: 2014-12-15 10:15
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano opinię RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
9055. Data: 2014-12-15 10:11
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9056. Data: 2014-12-15 10:04
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9057. Data: 2014-12-15 10:03
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Wykonanie: Agnieszka Janik
9058. Data: 2014-12-12 15:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
9059. Data: 2014-12-12 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Przystajń i gminy Panki".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
9060. Data: 2014-12-12 08:40
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » skład Komisji - kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: skład Komisji.
Dodatkowy opis redaktora: dodano skład komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik