główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10411. Data: 2013-11-25 13:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIX.225.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10412. Data: 2013-11-25 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXIX.225.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10413. Data: 2013-11-21 09:18
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Wykaz stanowisk, kompetencje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacja Urzędu Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Zmieniono nieaktualny wykaz stanowisk
Wykonanie: Agnieszka Janik
10414. Data: 2013-11-20 15:48
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Wykaz stanowisk, kompetencje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacja Urzędu Gminy
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10415. Data: 2013-11-20 15:43
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
10416. Data: 2013-11-20 15:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 77/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 77
Wykonanie: Agnieszka Janik
10417. Data: 2013-11-20 14:15
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XXX sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
10418. Data: 2013-11-20 08:13
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2013/2014" .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano wykaz rejonów odśnieżania
Wykonanie: Agnieszka Janik
10419. Data: 2013-11-19 11:44
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o posiedzeniu Komisji Oświaty
Wykonanie: Agnieszka Janik
10420. Data: 2013-11-18 14:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 76/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10421. Data: 2013-11-18 13:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 77/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
10422. Data: 2013-11-18 12:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 76/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem
Wykonanie: Agnieszka Janik
10423. Data: 2013-11-15 14:55
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXIX.2013 z XXIX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 października 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
10424. Data: 2013-11-15 14:54
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXIX.2013 z XXIX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 października 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10425. Data: 2013-11-15 14:53
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXIX.2013 z XXIX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 28 października 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10426. Data: 2013-11-14 08:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 75/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny spełniania przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie nr 75
Wykonanie: Agnieszka Janik
10427. Data: 2013-11-14 08:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 75/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do oceny spełniania przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim"
Wykonanie: Agnieszka Janik
10428. Data: 2013-11-14 07:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 74/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie nr 74
Wykonanie: Agnieszka Janik
10429. Data: 2013-11-14 07:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 74/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10430. Data: 2013-11-13 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
10431. Data: 2013-11-13 12:45
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2013/2014" .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano złącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
10432. Data: 2013-11-13 12:44
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2013/2014" .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
10433. Data: 2013-11-13 12:42
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2013/2014" .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
10434. Data: 2013-11-13 12:41
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2013/2014" .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zał nr 1ab
Wykonanie: Agnieszka Janik
10435. Data: 2013-11-13 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2013/2014" .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zaproszenie do złożenia oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
10436. Data: 2013-11-13 12:38
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14 tys.euro » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2013/2014"
Wykonanie: Agnieszka Janik
10437. Data: 2013-11-13 08:10
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXX sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
10438. Data: 2013-11-13 08:08
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXX sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
10439. Data: 2013-11-13 08:06
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXX sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
10440. Data: 2013-11-13 08:04
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXX sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik