główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6541. Data: 2016-05-13 10:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 49/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6542. Data: 2016-05-13 10:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 49/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6543. Data: 2016-05-13 10:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6544. Data: 2016-05-13 10:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6545. Data: 2016-05-13 10:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 44/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6546. Data: 2016-05-13 10:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 44/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarzązdzenie nr 44
Wykonanie: Agnieszka Janik
6547. Data: 2016-05-13 09:28
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6548. Data: 2016-05-13 09:27
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie o dniu wolnym 27.05.2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
6549. Data: 2016-05-13 09:25
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
6550. Data: 2016-05-13 08:56
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości położonej w m. Kuźnica Nowa - dz. nr 500/2.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o rokowaniach
Wykonanie: Agnieszka Janik
6551. Data: 2016-05-13 08:55
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie nieruchomości położonej w m. Kuźnica Nowa - dz. nr 500/2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6552. Data: 2016-05-12 15:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 47/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni za rok 2015.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6553. Data: 2016-05-12 15:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6554. Data: 2016-05-12 15:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6555. Data: 2016-05-12 15:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6556. Data: 2016-05-12 15:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
6557. Data: 2016-05-12 15:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załacznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
6558. Data: 2016-05-12 15:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
6559. Data: 2016-05-12 15:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6560. Data: 2016-05-12 15:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6561. Data: 2016-05-12 15:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6562. Data: 2016-05-12 14:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6563. Data: 2016-05-12 14:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6564. Data: 2016-05-12 14:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 49/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6565. Data: 2016-05-12 14:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 48/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Przystajń za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6566. Data: 2016-05-12 14:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 47/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni za rok 2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
6567. Data: 2016-05-12 14:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 46/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za rok 2015.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6568. Data: 2016-05-10 15:11
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie wyników
Wykonanie: Agnieszka Janik
6569. Data: 2016-05-10 08:19
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2015 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Przystajń w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prywatnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku..
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono plik zawierający błąd
Wykonanie: Agnieszka Janik
6570. Data: 2016-05-10 08:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 40/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prywatnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku..
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono załącznik zawierający błąd
Wykonanie: Agnieszka Janik