główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3571. Data: 2018-03-21 12:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.330.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3572. Data: 2018-03-21 12:28
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.330.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3573. Data: 2018-03-21 12:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.329.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3574. Data: 2018-03-21 12:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.329.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
3575. Data: 2018-03-21 12:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.326.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przystajń na lata 2018-2027.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 do uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3576. Data: 2018-03-21 12:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.328.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przystajń na stałe obwody głosowania.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3577. Data: 2018-03-21 12:02
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.328.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przystajń na stałe obwody głosowania
Wykonanie: Agnieszka Janik
3578. Data: 2018-03-21 12:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.327.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przystajń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3579. Data: 2018-03-21 12:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.327.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przystajń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Wykonanie: Agnieszka Janik
3580. Data: 2018-03-21 11:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.326.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przystajń na lata 2018-2027.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3581. Data: 2018-03-21 11:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.326.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przystajń na lata 2018-2027
Wykonanie: Agnieszka Janik
3582. Data: 2018-03-20 11:41
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXVI.2018 z XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 26.02.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2017
Wykonanie: Agnieszka Janik
3583. Data: 2018-03-20 11:21
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXVI.2018 z XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 26.02.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
3584. Data: 2018-03-20 11:21
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXVI.2018 z XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 26.02.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
3585. Data: 2018-03-20 11:20
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXXVI.2018 z XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 26.02.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3586. Data: 2018-03-20 09:51
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3587. Data: 2018-03-16 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zamówienie uzupełniające do zadania: Zakup wyposażenia placu zabaw z montażem w ramach projektów: : W Borze każdy przedszkolakiem być może i Dogonimy najlepszych
Wykonanie: Alina Piśniak
3588. Data: 2018-03-15 11:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3589. Data: 2018-03-15 11:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3590. Data: 2018-03-15 11:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
3591. Data: 2018-03-15 11:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3592. Data: 2018-03-15 11:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3593. Data: 2018-03-15 11:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
3594. Data: 2018-03-15 11:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3595. Data: 2018-03-15 11:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
3596. Data: 2018-03-15 11:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
3597. Data: 2018-03-15 11:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 26 lutego 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3598. Data: 2018-03-15 11:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 25/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3599. Data: 2018-03-15 11:15
Dział: Organy Gminy » Sołectwa
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2010-2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
3600. Data: 2018-03-15 11:02
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych w obrębie Kuźnica Stara, Brzeziny, Przystajń, Kamińsko. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenia o przetargach
Wykonanie: Agnieszka Janik