główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3151. Data: 2018-06-11 14:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 59/2018 z 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3152. Data: 2018-06-11 14:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 58/2018 w sprawie "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3153. Data: 2018-06-11 14:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 58/2018 w sprawie "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
3154. Data: 2018-06-11 14:01
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Wzór wniosku
Wykonanie: Agnieszka Janik
3155. Data: 2018-06-11 14:00
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3156. Data: 2018-06-11 14:00
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3157. Data: 2018-06-08 15:14
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o wyborze ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
3158. Data: 2018-06-08 12:17
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o posiedzeniu
Wykonanie: Agnieszka Janik
3159. Data: 2018-06-06 15:29
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wykonanie: Paweł Antczak
3160. Data: 2018-06-06 15:26
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wykonanie: Paweł Antczak
3161. Data: 2018-06-06 15:25
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wykonanie: Paweł Antczak
3162. Data: 2018-06-06 13:29
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o udzielonych poręczeniach
Wykonanie: Paweł Antczak
3163. Data: 2018-06-06 13:29
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zaciągniętych przez kredytach i pożyczkach
Wykonanie: Paweł Antczak
3164. Data: 2018-06-06 13:29
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach
Wykonanie: Paweł Antczak
3165. Data: 2018-06-06 13:28
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacje o udzielonych poręczeniach
Wykonanie: Paweł Antczak
3166. Data: 2018-06-06 13:27
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zaciągniętych przez kredytach i pożyczkach
Wykonanie: Paweł Antczak
3167. Data: 2018-06-06 13:26
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach
Wykonanie: Paweł Antczak
3168. Data: 2018-06-06 13:21
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wykonanie: Paweł Antczak
3169. Data: 2018-06-06 13:21
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wykonanie: Paweł Antczak
3170. Data: 2018-06-06 13:21
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wykonanie: Paweł Antczak
3171. Data: 2018-06-06 13:20
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wykonanie: Paweł Antczak
3172. Data: 2018-06-06 13:20
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wykonanie: Paweł Antczak
3173. Data: 2018-06-06 13:14
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe 2015-2017
Wykonanie: Paweł Antczak
3174. Data: 2018-06-06 13:14
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe 2015-2017
Wykonanie: Paweł Antczak
3175. Data: 2018-06-06 13:13
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe 2015-2017
Wykonanie: Paweł Antczak
3176. Data: 2018-06-06 13:13
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe 2015-2017
Wykonanie: Paweł Antczak
3177. Data: 2018-06-06 13:12
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe 2015-2017
Wykonanie: Paweł Antczak
3178. Data: 2018-06-06 13:12
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe 2015-2017
Wykonanie: Paweł Antczak
3179. Data: 2018-06-06 13:12
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe 2015-2017
Wykonanie: Paweł Antczak
3180. Data: 2018-06-06 13:11
Dział: Inne » Emisja obligacji » Emisja obligacji 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe 2015-2017
Wykonanie: Paweł Antczak