główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6331. Data: 2016-06-20 14:01
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
6332. Data: 2016-06-20 14:01
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
6333. Data: 2016-06-20 14:00
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3 do projektu nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
6334. Data: 2016-06-20 13:59
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2 do projektu nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
6335. Data: 2016-06-20 13:58
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 do projektu nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
6336. Data: 2016-06-20 13:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
6337. Data: 2016-06-20 13:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
6338. Data: 2016-06-20 13:56
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
6339. Data: 2016-06-20 13:55
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6340. Data: 2016-06-20 13:51
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6341. Data: 2016-06-20 13:50
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 27 czerwca 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6342. Data: 2016-06-20 13:47
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 18.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6343. Data: 2016-06-20 13:46
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 18.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6344. Data: 2016-06-17 12:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6345. Data: 2016-06-17 08:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 61/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie działki zabudowanej w m. Kuźnica Nowa o nr ewid. 500/2.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6346. Data: 2016-06-17 08:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 63/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6347. Data: 2016-06-17 08:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 63/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 63
Wykonanie: Agnieszka Janik
6348. Data: 2016-06-17 08:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6349. Data: 2016-06-17 08:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia nr 62
Wykonanie: Agnieszka Janik
6350. Data: 2016-06-17 08:07
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 56/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6351. Data: 2016-06-17 08:06
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 56/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6352. Data: 2016-06-17 08:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 63/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6353. Data: 2016-06-17 08:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6354. Data: 2016-06-17 08:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 61/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie działki zabudowanej w m. Kuźnica Nowa o nr ewid. 500/2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6355. Data: 2016-06-17 07:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 60/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024 oraz zmiany do Uchwały nr XVII.170.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6356. Data: 2016-06-15 10:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Przystajń w roku 2016".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6357. Data: 2016-06-14 11:02
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń dot. udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano opinię RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
6358. Data: 2016-06-14 11:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń dot. udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6359. Data: 2016-06-14 10:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z tytułu wykonania budżetu za 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6360. Data: 2016-06-14 10:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przystajń z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik