główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr XII.87.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022

Treść uchwały: patrz->Prawo miejscowe->Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia->rok 2019

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXV.303.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022

Treść uchwały: patrz-> Prawo miejscowe->Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia->rok 2018