główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10291. Data: 2013-12-09 09:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXI.234.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano korekty opisu tytułu uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10292. Data: 2013-12-09 09:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXI.234.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10293. Data: 2013-12-05 11:03
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert i Pakiet informacyjny.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
10294. Data: 2013-12-05 11:01
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert i Pakiet informacyjny.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano Pakiet informacyjny
Wykonanie: Agnieszka Janik
10295. Data: 2013-12-05 10:59
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Pakiet informacyjny
Wykonanie: Agnieszka Janik
10296. Data: 2013-12-05 09:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Świadczenie usługi edukacyjnej dla szkół na terenie Gminy Przystajń współfinansowanej przez UE - II części
Wykonanie: Alina Piśniak
10297. Data: 2013-12-05 09:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Świadczenie usługi edukacyjnej dla szkół na terenie Gminy Przystajń współfinansowanej przez UE - II części
Wykonanie: Alina Piśniak
10298. Data: 2013-12-05 09:38
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXX.2013 z XXX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 listopada 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
10299. Data: 2013-12-05 09:19
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXX.2013 z XXX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 listopada 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu nr XXX
Wykonanie: Agnieszka Janik
10300. Data: 2013-12-05 09:18
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXX.2013 z XXX sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 listopada 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10301. Data: 2013-12-05 08:49
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualne uchwały: budżetowa, dot. WPF, emisji obligacji, oraz pierwotne uchwały: budżetowa i dot. WPF.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano uchwałę w sprawie emisji obligacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10302. Data: 2013-12-05 08:45
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualne uchwały: budżetowa, dot. WPF, emisji obligacji, oraz pierwotne uchwały: budżetowa i dot. WPF.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano aktualną uchwałę dot WPF
Wykonanie: Agnieszka Janik
10303. Data: 2013-12-05 08:41
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aktualne uchwały: budżetowa, dot. WPF, emisji obligacji, oraz pierwotne uchwały: budżetowa i dot. WPF.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano aktualną uchwałę budżetową
Wykonanie: Agnieszka Janik
10304. Data: 2013-12-05 08:39
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o kredytach i pożyczkach posiadanych przez gminę Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o kredytach i pożyczkach na dzień 30 listopada 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10305. Data: 2013-12-05 08:37
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o kredytach i pożyczkach posiadanych przez gminę Przystajń wg stanu na 30 listopada 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10306. Data: 2013-12-05 08:35
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o udzielonych poręczeniach.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o udzielonych poręczeniach
Wykonanie: Agnieszka Janik
10307. Data: 2013-12-05 08:35
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o udzielonych poręczeniach
Wykonanie: Agnieszka Janik
10308. Data: 2013-12-05 08:34
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o posiadanych akcjach i udziałach w innych podmiotach
Wykonanie: Agnieszka Janik
10309. Data: 2013-12-05 08:33
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach
Wykonanie: Agnieszka Janik
10310. Data: 2013-12-04 14:12
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostki.
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok -zał nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
10311. Data: 2013-12-04 14:10
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostki.
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok -zał nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
10312. Data: 2013-12-04 14:09
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostki.
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok - zał nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
10313. Data: 2013-12-04 14:08
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostki.
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok - zał nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
10314. Data: 2013-12-04 14:07
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostki.
Dodatkowy opis redaktora: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok - zarządzenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
10315. Data: 2013-12-04 13:53
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostki.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok - zał nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
10316. Data: 2013-12-04 13:52
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostki.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok-z\ał nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
10317. Data: 2013-12-04 13:51
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostki.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok - zał nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
10318. Data: 2013-12-04 13:48
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostki.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok - zał nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
10319. Data: 2013-12-04 13:47
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostki.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok - zał nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
10320. Data: 2013-12-04 13:44
Dział: Inne » Emisja obligacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostki.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik