główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9871. Data: 2014-05-12 13:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9872. Data: 2014-05-12 13:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9873. Data: 2014-05-12 13:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 44/2014 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Przystajń za 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9874. Data: 2014-05-12 13:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 44/2014 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Przystajń za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9875. Data: 2014-05-12 13:30
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9876. Data: 2014-05-12 13:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9877. Data: 2014-05-07 11:35
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono załącznik z błędem pisarskim
Wykonanie: Agnieszka Janik
9878. Data: 2014-05-07 11:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminów zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2014/2015.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9879. Data: 2014-05-07 07:56
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.264.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms" .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9880. Data: 2014-05-07 07:56
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV.264.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms"
Wykonanie: Agnieszka Janik
9881. Data: 2014-05-07 07:55
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.263.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9882. Data: 2014-05-07 07:53
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV.263.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9883. Data: 2014-05-07 07:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.264.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9884. Data: 2014-05-07 07:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV.264.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanym dalej "systemem sms"
Wykonanie: Agnieszka Janik
9885. Data: 2014-05-07 07:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV.263.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9886. Data: 2014-05-07 07:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV.263.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9887. Data: 2014-05-05 15:37
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia o wspólnym posiedzeniu komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9888. Data: 2014-05-05 09:08
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie o przerwie w dostawie wody
Wykonanie: Agnieszka Janik
9889. Data: 2014-05-02 13:50
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. przedsięwzięcia polegającego na: "Odbudowie uregulowanego koryta rzeki Liswarty w km 40+600 - 43+980 w m. Starokrzepice i Podłęże Królewskie, wraz z odtwarzaniem zawala rzeki Liswarty w km 42+330 - 43+177 w m. Starokrzepice (Zawodzie) gm. Krzepice, pow. Kłobuck, woj. śląskie oraz odbudowa uregulowanego koryta rzeki Liswarta w km 43+980 - 59+000 w gm. Krzepice, Przystajń pow. Kłobuck, w gm. Ciasna, pow. Lubliniec, woj. Śląskie".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9890. Data: 2014-05-02 13:49
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. przedsięwzięcia polegającego na: ?Odbudowie uregulowanego koryta rzeki Liswarty w km 40+600 ? 43+980 w m. Starokrzepice i Podłęże Królewskie, wraz z odtwarzaniem zawala rzeki Liswarty w km 42+330 ? 43+177 w m. Starokrzepice (Zawodzie)gm. Krzepice, pow. Kłobuck, woj. śląskie oraz odbudowa uregulowanego koryta rzeki Liswarta w km 43+980 ? 59+000 w gm. Krzepice, Przystajń pow. Kłobuck, w gm. Ciasna, pow. Lubliniec, woj. Śląskie?
Wykonanie: Agnieszka Janik
9891. Data: 2014-05-02 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswarta w miejscowości Ługi-Radły".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
Wykonanie: Agnieszka Janik
9892. Data: 2014-05-02 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswarta w miejscowości Ługi-Radły".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść projektu - część rysunkowa
Wykonanie: Agnieszka Janik
9893. Data: 2014-05-02 12:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9894. Data: 2014-05-02 09:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswarta w miejscowości Ługi-Radły".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść opisu technicznego
Wykonanie: Agnieszka Janik
9895. Data: 2014-05-02 09:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswarta w miejscowości Ługi-Radły".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść przedmiaru robót
Wykonanie: Agnieszka Janik
9896. Data: 2014-05-02 09:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswarta w miejscowości Ługi-Radły".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zał nr 9 wzór umowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
9897. Data: 2014-05-02 09:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswarta w miejscowości Ługi-Radły".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść załączników nr 1-8 do SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
9898. Data: 2014-05-02 09:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswarta w miejscowości Ługi-Radły".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
9899. Data: 2014-05-02 09:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswarta w miejscowości Ługi-Radły".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść ogłoszenia o przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9900. Data: 2014-05-02 09:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswarta w miejscowości Ługi-Radły"
Wykonanie: Agnieszka Janik