główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2131. Data: 2019-01-11 14:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2132. Data: 2019-01-11 14:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2133. Data: 2019-01-11 14:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2134. Data: 2019-01-11 14:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
2135. Data: 2019-01-11 13:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 2/2019.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2136. Data: 2019-01-11 13:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 2/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
2137. Data: 2019-01-11 13:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 1/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
2138. Data: 2019-01-11 13:48
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2139. Data: 2019-01-11 13:47
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie
Wykonanie: Agnieszka Janik
2140. Data: 2019-01-11 13:04
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piśniak Paweł.
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2141. Data: 2019-01-11 12:18
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kmieć Zbigniew.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o terminie publikacji oświadczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2142. Data: 2019-01-11 12:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Kmieć Zbigniew
Wykonanie: Agnieszka Janik
2143. Data: 2019-01-11 12:08
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zabawa Marek.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
2144. Data: 2019-01-11 12:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Zabawa Marek
Wykonanie: Agnieszka Janik
2145. Data: 2019-01-11 12:07
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wręczycki Remigiusz.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
2146. Data: 2019-01-11 12:05
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Wręczycki Remigiusz
Wykonanie: Agnieszka Janik
2147. Data: 2019-01-11 12:04
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tomziński Marcin.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
2148. Data: 2019-01-11 12:03
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Tomziński Marcin
Wykonanie: Agnieszka Janik
2149. Data: 2019-01-11 12:02
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piśniak Grzegorz.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
2150. Data: 2019-01-11 11:55
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Piśniak Grzegorz
Wykonanie: Agnieszka Janik
2151. Data: 2019-01-11 11:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pilarz Jacek.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
2152. Data: 2019-01-11 11:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Pilarz Jacek
Wykonanie: Agnieszka Janik
2153. Data: 2019-01-11 11:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marczak Zbigniew.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
2154. Data: 2019-01-11 11:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Marczak Zbigniew
Wykonanie: Agnieszka Janik
2155. Data: 2019-01-11 11:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Leśniak Janusz.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
2156. Data: 2019-01-11 11:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Leśniak Janusz
Wykonanie: Agnieszka Janik
2157. Data: 2019-01-11 11:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierat Aleksandra.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
2158. Data: 2019-01-11 11:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Kierat Aleksandra
Wykonanie: Agnieszka Janik
2159. Data: 2019-01-11 11:47
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kapuścik Henryka.
Dodatkowy opis redaktora: dodano oświadczenie majątkowe
Wykonanie: Agnieszka Janik
2160. Data: 2019-01-11 11:47
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni VIII kadencja (2018-2023)
Opis zmian: dodanie artykułu: Kapuścik Henryka
Wykonanie: Agnieszka Janik