główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XLIV.375.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok

Załączniki:
Uchwała nr XLIV.375.2018 318 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XLIV.374.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.251.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawieprzyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń"

Załączniki:
Uchwała nr XLIV.374.2018 399 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XLIV.373.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: Statutu Gminy Przystajń

artykuł nr 4

Uchwała Nr XLIV.372.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 13 listopada 2018 r.
poz. 7073

link do publikacji: dzienniki.slask.eu/WDU_S/2018/7073/akt.pdf

artykuł nr 5

Uchwała Nr XLIV.371.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 345/5 w m. Kamińsko

Załączniki:
Uchwała nr XLIV.371.2018 95 KB