główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9481. Data: 2014-09-16 07:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIX.292.2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII.276.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9482. Data: 2014-09-16 07:47
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIX.291.2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024 .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9483. Data: 2014-09-16 07:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIX.291.2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
9484. Data: 2014-09-16 07:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIX.290.2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9485. Data: 2014-09-16 07:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIX.290.2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9486. Data: 2014-09-16 07:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIX.292.2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII.276.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9487. Data: 2014-09-16 07:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIX.292.2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII.276.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Wykonanie: Agnieszka Janik
9488. Data: 2014-09-15 16:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIX.291.2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9489. Data: 2014-09-15 16:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIX.291.2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
9490. Data: 2014-09-15 16:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIX.290.2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9491. Data: 2014-09-15 16:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIX.290.2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9492. Data: 2014-09-15 16:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIX.289.2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9493. Data: 2014-09-15 16:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIX.289.2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9494. Data: 2014-09-15 13:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano uchwałę RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
9495. Data: 2014-09-15 13:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9496. Data: 2014-09-15 13:18
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXVIII.2013 z XXXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 sierpnia 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść sprawozdania Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
9497. Data: 2014-09-15 13:18
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXVIII.2013 z XXXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 sierpnia 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9498. Data: 2014-09-15 13:17
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXVIII.2013 z XXXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 25 sierpnia 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9499. Data: 2014-09-08 15:38
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIX sesję Rady Gminy Przystajń dnia 12.09.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
9500. Data: 2014-09-08 15:36
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIX sesję Rady Gminy Przystajń dnia 12.09.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
9501. Data: 2014-09-08 15:35
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIX sesję Rady Gminy Przystajń dnia 12.09.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono dodany projekt uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9502. Data: 2014-09-08 15:34
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIX sesję Rady Gminy Przystajń dnia 12.09.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt uchwaly
Wykonanie: Agnieszka Janik
9503. Data: 2014-09-08 15:17
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XXXIX sesję Rady Gminy Przystajń dnia 12.09.2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9504. Data: 2014-09-08 15:03
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Przystajń z dnia 5 września 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9505. Data: 2014-09-08 15:02
Dział: Inne » Wybory samorządowe 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Przystajń z dnia 5 września 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9506. Data: 2014-09-08 14:08
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie wniosku Wójta Gminy Przystajń o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik - uchwałę Komisji rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
9507. Data: 2014-09-08 14:07
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
9508. Data: 2014-09-08 14:03
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
9509. Data: 2014-09-08 14:02
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.270.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
9510. Data: 2014-09-08 14:01
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXVII.270.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik