główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10531. Data: 2013-10-22 13:24
Dział: Inne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o wynikach konkursu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10532. Data: 2013-10-22 09:06
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIX sesję Rady Gminy Przystajń - 28.10.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
10533. Data: 2013-10-22 09:05
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIX sesję Rady Gminy Przystajń - 28.10.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
10534. Data: 2013-10-22 09:00
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIX sesję Rady Gminy Przystajń - 28.10.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
10535. Data: 2013-10-22 09:00
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIX sesję Rady Gminy Przystajń - 28.10.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
10536. Data: 2013-10-22 08:59
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIX sesję Rady Gminy Przystajń - 28.10.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
10537. Data: 2013-10-22 08:59
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIX sesję Rady Gminy Przystajń - 28.10.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
10538. Data: 2013-10-22 08:58
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIX sesję Rady Gminy Przystajń - 28.10.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
10539. Data: 2013-10-22 08:58
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIX sesję Rady Gminy Przystajń - 28.10.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
10540. Data: 2013-10-22 08:57
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIX sesję Rady Gminy Przystajń - 28.10.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
10541. Data: 2013-10-22 08:50
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIX sesję Rady Gminy Przystajń - 28.10.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 11
Wykonanie: Agnieszka Janik
10542. Data: 2013-10-22 08:46
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXIX sesję Rady Gminy Przystajń - 28.10.2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nr 10
Wykonanie: Agnieszka Janik
10543. Data: 2013-10-22 08:44
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XXIX sesję Rady Gminy Przystajń - 28.10.2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10544. Data: 2013-10-22 08:03
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 29.2013 z dnia 21 października 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10545. Data: 2013-10-22 07:55
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 29.2013 z dnia 21 października 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10546. Data: 2013-10-18 15:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 64/2013 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2013 r..
Dodatkowy opis redaktora: Doadno zarządzeni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10547. Data: 2013-10-18 15:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 64/2013 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przystajń na 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10548. Data: 2013-10-18 15:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 63/2013 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
10549. Data: 2013-10-18 15:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 63/2013 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10550. Data: 2013-10-18 15:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 62/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów z zakresu rozwoju kultury fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10551. Data: 2013-10-18 15:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 62/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów z zakresu rozwoju kultury fizycznej
Wykonanie: Agnieszka Janik
10552. Data: 2013-10-18 15:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 61/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie nr 61/2013
Wykonanie: Agnieszka Janik
10553. Data: 2013-10-18 15:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 61/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10554. Data: 2013-10-18 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
10555. Data: 2013-10-18 14:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu: Udzielenie kredytu długoterminowego na "Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ługi-Radły" w kwocie 238 485,00 zł..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
10556. Data: 2013-10-18 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano przedmiar
Wykonanie: Agnieszka Janik
10557. Data: 2013-10-18 14:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
Wykonanie: Agnieszka Janik
10558. Data: 2013-10-18 14:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim".
Dodatkowy opis redaktora: Pozwolenie na budowę i zgłoszenie budowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
10559. Data: 2013-10-18 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt piłkochwytów
Wykonanie: Agnieszka Janik
10560. Data: 2013-10-18 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu "Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt nawodnienia
Wykonanie: Agnieszka Janik