główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10081. Data: 2014-02-19 12:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.254.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na rok 2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
10082. Data: 2014-02-19 12:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.253.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10083. Data: 2014-02-19 12:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.253.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
10084. Data: 2014-02-19 12:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.252.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10085. Data: 2014-02-19 12:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.252.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie
Wykonanie: Agnieszka Janik
10086. Data: 2014-02-19 12:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.251.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10087. Data: 2014-02-19 12:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.251.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
Wykonanie: Agnieszka Janik
10088. Data: 2014-02-19 12:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.250.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10089. Data: 2014-02-19 12:15
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.250.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
Wykonanie: Agnieszka Janik
10090. Data: 2014-02-19 12:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.249.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10091. Data: 2014-02-19 12:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.249.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Wykonanie: Agnieszka Janik
10092. Data: 2014-02-19 12:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII.248.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10093. Data: 2014-02-19 12:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII.248.2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/57/08 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów
Wykonanie: Agnieszka Janik
10094. Data: 2014-02-18 13:53
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10095. Data: 2014-02-18 09:13
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na XXXIII sesję .
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
10096. Data: 2014-02-18 09:12
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXI.2013 z XXXI sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 3 grudnia 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
10097. Data: 2014-02-18 09:12
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXII.2013 z XXXII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10098. Data: 2014-02-18 09:11
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXII.2013 z XXXII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10099. Data: 2014-02-18 09:09
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXII.2013 z XXXII sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10100. Data: 2014-02-17 13:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 98/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji należności budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10101. Data: 2014-02-17 13:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 98/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji należności budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10102. Data: 2014-02-17 13:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10103. Data: 2014-02-17 13:34
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10104. Data: 2014-02-17 13:33
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok z tytułu dotacji celowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10105. Data: 2014-02-17 13:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok z tytułu dotacji celowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
10106. Data: 2014-02-14 08:18
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIII sesję .
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 9
Wykonanie: Agnieszka Janik
10107. Data: 2014-02-14 08:17
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIII sesję .
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 8
Wykonanie: Agnieszka Janik
10108. Data: 2014-02-14 08:16
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIII sesję .
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
10109. Data: 2014-02-14 08:15
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIII sesję .
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
10110. Data: 2014-02-14 08:14
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIII sesję .
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik