główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2341. Data: 2018-12-11 08:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr II.3.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2342. Data: 2018-12-07 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Związku Międzygminnego Panki Przystajń ds. Ochrony Wód
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2343. Data: 2018-12-07 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Związku Międzygminnego Panki Przystajń ds. Ochrony Wód
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2344. Data: 2018-12-07 14:10
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i jej jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2345. Data: 2018-12-07 14:09
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i jej jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2346. Data: 2018-12-07 14:09
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2347. Data: 2018-12-07 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2348. Data: 2018-12-07 13:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 121/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2349. Data: 2018-12-07 13:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 120/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2350. Data: 2018-12-07 13:08
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
2351. Data: 2018-12-07 09:36
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.15.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
2352. Data: 2018-12-07 09:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.14.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Przystajń do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód
Wykonanie: Agnieszka Janik
2353. Data: 2018-12-07 09:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.13.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Wykonanie: Agnieszka Janik
2354. Data: 2018-12-07 09:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2355. Data: 2018-12-07 09:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.11.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Agnieszka Janik
2356. Data: 2018-12-07 09:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.10.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2357. Data: 2018-12-07 09:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.9.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
Wykonanie: Agnieszka Janik
2358. Data: 2018-12-07 09:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2359. Data: 2018-12-07 09:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.7.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
2360. Data: 2018-12-07 09:27
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.6.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
Wykonanie: Agnieszka Janik
2361. Data: 2018-12-07 09:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.5.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2362. Data: 2018-12-07 09:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.4.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
2363. Data: 2018-12-07 09:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018 - VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr II.3.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
2364. Data: 2018-12-06 09:01
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz nr 1039/1, 1055/1, 1065/1 Stany.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykaz
Wykonanie: Agnieszka Janik
2365. Data: 2018-12-06 09:00
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dz nr 1039/1, 1055/1, 1065 Stany
Wykonanie: Agnieszka Janik
2366. Data: 2018-12-06 08:58
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 916 Stany.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykaz
Wykonanie: Agnieszka Janik
2367. Data: 2018-12-06 08:58
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz nr 916 Stany
Wykonanie: Agnieszka Janik
2368. Data: 2018-12-06 08:10
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: dodano skład Rady Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
2369. Data: 2018-12-05 14:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Chrzęstek Józef.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2370. Data: 2018-12-05 14:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni - VII kadencja (2014-2018)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bastrzyk Robert.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik