główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10891. Data: 2013-07-01 10:30
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.200.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi gminnej w miejscowości Siekierowizna.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10892. Data: 2013-07-01 10:29
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.199.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10893. Data: 2013-07-01 10:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.199.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10894. Data: 2013-07-01 10:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.199.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10895. Data: 2013-07-01 10:21
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.195.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10896. Data: 2013-07-01 10:20
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Realizacja budżetu gminy 2012 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.195.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10897. Data: 2013-07-01 10:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.203.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10898. Data: 2013-07-01 10:11
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.195.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2012 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10899. Data: 2013-07-01 10:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.199.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10900. Data: 2013-07-01 10:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.205.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10901. Data: 2013-07-01 10:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.204.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10902. Data: 2013-07-01 09:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.200.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi gminnej w miejscowości Siekierowizna. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10903. Data: 2013-07-01 09:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.202.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni i Uchwały Nr XXV.190.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10904. Data: 2013-07-01 09:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.201.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ługi- Radły. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10905. Data: 2013-07-01 09:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.197.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10906. Data: 2013-07-01 09:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu na "Dowóz uczniów do szkół w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2013/2014"
Wykonanie: Alina Piśniak
10907. Data: 2013-07-01 09:32
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.196.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10908. Data: 2013-07-01 09:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.198.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie nadania drodze położonej w m. Ługi-Radły nazwy ul. Letniskowa .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10909. Data: 2013-06-28 13:33
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano link do akcji "Bezpieczne wakacje"
Wykonanie: Agnieszka Janik
10910. Data: 2013-06-27 07:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXVII.198.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie nadania drodze położonej w m. Ługi-Radły nazwy ul. Letniskowa .
Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono tytuł uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
10911. Data: 2013-06-27 07:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.205.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10912. Data: 2013-06-27 07:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.204.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10913. Data: 2013-06-27 07:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.203.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10914. Data: 2013-06-27 07:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.202.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni i Uchwały Nr XXV.190.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.177.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10915. Data: 2013-06-27 07:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.201.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ługi- Radły.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10916. Data: 2013-06-27 07:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.200.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę drogi gminnej w miejscowości Siekierowizna.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10917. Data: 2013-06-27 07:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.199.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
10918. Data: 2013-06-27 07:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.198.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie nadania drodze położonej w m. Ługi?Radły nazwy ul. Letniskowa
Wykonanie: Agnieszka Janik
10919. Data: 2013-06-27 07:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.197.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10920. Data: 2013-06-27 07:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXVII.196.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Wykonanie: Agnieszka Janik