główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7951. Data: 2015-09-03 09:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 75/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2015 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7952. Data: 2015-09-03 09:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 75/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2015 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7953. Data: 2015-09-03 08:32
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 79/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7954. Data: 2015-09-03 08:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 78/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7955. Data: 2015-09-03 08:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 76/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7956. Data: 2015-09-03 08:17
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 77/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz 9074 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 30/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji nawierzchni dróg gminnych"
Wykonanie: Agnieszka Janik
7957. Data: 2015-09-03 08:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 75/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2015 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Dodatkowy opis redaktora: dodano publikację - zarządzenie nr 75
Wykonanie: Agnieszka Janik
7958. Data: 2015-09-03 08:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 75/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2015 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
Wykonanie: Agnieszka Janik
7959. Data: 2015-09-03 07:51
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie za 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano korektę oświadczenia majątkowego wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
7960. Data: 2015-09-02 08:39
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne ogłoszenie dot. przerw w dostawie owdy
Wykonanie: Agnieszka Janik
7961. Data: 2015-09-02 08:37
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
7962. Data: 2015-08-28 12:35
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji nawierzchni dróg gminnych"
Wykonanie: Paweł Antczak
7963. Data: 2015-08-27 14:03
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana - Zarządzenie nr 51/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zmianę w regulaminie organizacyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
7964. Data: 2015-08-27 14:03
Dział: Urząd Gminy » Organizacja urzędu » Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana - Zarządzenie nr 51/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7965. Data: 2015-08-27 07:50
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szkody w uprawach spowodowane suszą.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono załącznik zawierający błąd pisarski
Wykonanie: Agnieszka Janik
7966. Data: 2015-08-26 13:24
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Gminie i Urzędzie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o adresach skrytek na ePUAP
Wykonanie: Agnieszka Janik
7967. Data: 2015-08-26 12:57
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szkody w uprawach spowodowane suszą.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono wniosek o oszacowanie strat
Wykonanie: Agnieszka Janik
7968. Data: 2015-08-26 10:21
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szkody w uprawach spowodowane suszą.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załącznik - wniosek
Wykonanie: Agnieszka Janik
7969. Data: 2015-08-26 10:17
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szkody w uprawach spowodowane suszą.
Dodatkowy opis redaktora: dodano druk wniosek o oszacowanie strat - wersja edytowalna
Wykonanie: Agnieszka Janik
7970. Data: 2015-08-26 10:14
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szkody w uprawach spowodowane suszą.
Dodatkowy opis redaktora: dodano druk wniosek o oszacowanie strat
Wykonanie: Agnieszka Janik
7971. Data: 2015-08-26 10:08
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szkody w uprawach spowodowane suszą.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść kurendy
Wykonanie: Agnieszka Janik
7972. Data: 2015-08-26 09:58
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Szkody w uprawach spowodowane suszą
Wykonanie: Agnieszka Janik
7973. Data: 2015-08-25 15:02
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie zasiłku szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak
7974. Data: 2015-08-25 14:29
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak
7975. Data: 2015-08-25 14:28
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) » Sprawy oświaty » Przyznanie stypendium szkolnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura w załączniku
Wykonanie: Alina Piśniak
7976. Data: 2015-08-24 14:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 74/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7977. Data: 2015-08-24 14:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 74/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7978. Data: 2015-08-20 14:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 71 /2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7979. Data: 2015-08-20 14:50
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 71 /2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7980. Data: 2015-08-20 14:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 72/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik