główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8221. Data: 2015-06-22 13:37
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść projektu nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
8222. Data: 2015-06-22 13:32
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść projektu nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
8223. Data: 2015-06-22 13:31
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść projektu nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
8224. Data: 2015-06-22 13:30
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść projektu nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
8225. Data: 2015-06-22 13:29
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść projektu nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
8226. Data: 2015-06-22 12:50
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść projektu nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
8227. Data: 2015-06-22 12:50
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść projektu nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
8228. Data: 2015-06-22 12:49
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść projektu nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
8229. Data: 2015-06-22 12:49
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 29 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść projektu nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8230. Data: 2015-06-22 12:48
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na sesję w dniu 29 czerwca 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8231. Data: 2015-06-18 13:14
Dział: Inne » Informacje o dotacjach unijnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. - organizacja zapewniająca wsparcie dla przedsiębiorców, ekonomii społecznej oraz innowacji.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8232. Data: 2015-06-18 13:12
Dział: Inne » Informacje o dotacjach unijnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. - organizacja zapewniająca wsparcie dla przedsiębiorców, ekonomii społecznej oraz innowacji.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informacje o ARR w Częstochowie SA
Wykonanie: Agnieszka Janik
8233. Data: 2015-06-18 13:10
Dział: Inne » Informacje o dotacjach unijnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. - organizacja zapewniająca wsparcie dla przedsiębiorców, ekonomii społecznej oraz innowacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8234. Data: 2015-06-18 12:58
Dział: Inne » Informacje o dotacjach unijnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Mobilny Punkt Informacyjny dostępny 24 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informacje o lokalnym punkcie informacyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
8235. Data: 2015-06-18 12:57
Dział: Inne » Informacje o dotacjach unijnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Mobilny Punkt Informacyjny dostępny 24 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8236. Data: 2015-06-18 09:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 50/2015 dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2 do zarz nr 50
Wykonanie: Agnieszka Janik
8237. Data: 2015-06-18 09:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 50/2015 dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8238. Data: 2015-06-18 09:12
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 49/2015 dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2 do zarządzenia nr 49
Wykonanie: Agnieszka Janik
8239. Data: 2015-06-18 09:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 49/2015 dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1 zarz 49
Wykonanie: Agnieszka Janik
8240. Data: 2015-06-18 09:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 50/2015 dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 50
Wykonanie: Agnieszka Janik
8241. Data: 2015-06-18 09:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 50/2015 dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmian planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8242. Data: 2015-06-18 09:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 49/2015 dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia nr 49
Wykonanie: Agnieszka Janik
8243. Data: 2015-06-18 09:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 49/2015 dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8244. Data: 2015-06-18 09:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 48/2015 dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 48
Wykonanie: Agnieszka Janik
8245. Data: 2015-06-18 09:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 48/2015 dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8246. Data: 2015-06-18 07:52
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (ob. Kamińsko - dz. nr 106, 250/7) .
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8247. Data: 2015-06-18 07:51
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ob. Kamińsko - dz. nr 106, 250/7) .
Dodatkowy opis redaktora: dodano wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ob. Kamińsko
Wykonanie: Agnieszka Janik
8248. Data: 2015-06-18 07:50
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ob. Kamińsko - dz. nr 106, 25/7)
Wykonanie: Agnieszka Janik
8249. Data: 2015-06-17 07:45
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o zwołaniu posiedzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8250. Data: 2015-06-11 11:03
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie "Koszenie poboczy dróg, rowów, skarp wzdłuż dróg gminnych na terenie Gminy Przystajń w latach 2015-2016".
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyniki rozeznania cenowego
Wykonanie: Agnieszka Janik