główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11041. Data: 2013-05-20 13:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano zarządzenie nr 32
Wykonanie: Agnieszka Janik
11042. Data: 2013-05-20 13:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 32/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11043. Data: 2013-05-20 13:35
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora: Gminnego Przedszkola w Przystajni, ul. Targowa 6, 42-141 Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o naborze
Wykonanie: Agnieszka Janik
11044. Data: 2013-05-20 13:34
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora: Gminnego Przedszkola w Przystajni, ul. Targowa 6, 42-141 Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
11045. Data: 2013-05-15 11:43
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrola remontu dróg gminnych w 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano protokół kontroli
Wykonanie: Agnieszka Janik
11046. Data: 2013-05-15 11:36
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną
Opis zmian: dodanie artykułu: Kontrola remontu dróg gminnych w 2012 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
11047. Data: 2013-05-15 10:45
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2012 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku udzielono pomocy publicznej .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano część 2 wykazu
Wykonanie: Agnieszka Janik
11048. Data: 2013-05-15 08:21
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XX.143.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11049. Data: 2013-05-15 08:07
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od posiadania psów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała nr XXXIII/205/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11050. Data: 2013-05-15 07:57
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXIII.170.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację o drugiej zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
11051. Data: 2013-05-15 07:55
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na 26 sesję Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
11052. Data: 2013-05-14 15:43
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kmieć Tadeusz
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11053. Data: 2013-05-14 15:42
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Berg Jolanta
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11054. Data: 2013-05-14 15:42
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Izydorczyk Małgorzata
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11055. Data: 2013-05-14 15:41
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Paprotny Bogdan
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11056. Data: 2013-05-14 15:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Piśniak Alina
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11057. Data: 2013-05-14 15:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kotarska Jolanta
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11058. Data: 2013-05-14 15:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Małyska-Pilśniak Renata
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11059. Data: 2013-05-14 15:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Aneta Maj-Desperak
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11060. Data: 2013-05-14 15:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi
Opis zmian: usunięcie artykułu: Pilśniak Krystyna
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11061. Data: 2013-05-14 15:31
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kudlińska Gabriela
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11062. Data: 2013-05-14 15:30
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: usunięcie artykułu: Kochel Marianna
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11063. Data: 2013-05-14 15:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Tyrała Joanna
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11064. Data: 2013-05-14 15:26
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wachowska Beata
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11065. Data: 2013-05-14 15:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kotarska Ewa
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11066. Data: 2013-05-14 15:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Urząd
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Leszczyński Bogusław
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
11067. Data: 2013-05-14 14:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 31/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do oceny spełniania przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze"..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11068. Data: 2013-05-14 14:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 31/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do oceny spełniania przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze".
Wykonanie: Agnieszka Janik
11069. Data: 2013-05-14 14:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 30/2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki w Podłężu Szlacheckim o nr ewid. 415/9.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
11070. Data: 2013-05-14 14:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2013 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 30/2013 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - działki w Podłężu Szlacheckim o nr ewid. 415/9
Wykonanie: Agnieszka Janik