główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6571. Data: 2016-05-06 12:29
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Analiza za 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6572. Data: 2016-05-06 12:29
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Analiza za 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6573. Data: 2016-05-05 10:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. i uchylenia Zarządzenia Nr 44/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 kwietnia 2016 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
6574. Data: 2016-05-05 10:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. i uchylenia Zarządzenia Nr 44/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 kwietnia 2016 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
6575. Data: 2016-05-05 10:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. i uchylenia Zarządzenia Nr 44/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 kwietnia 2016 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6576. Data: 2016-05-05 10:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r. i uchylenia Zarządzenia Nr 44/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 kwietnia 2016 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
6577. Data: 2016-05-05 09:22
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję 25 kwietnia 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6578. Data: 2016-05-04 09:35
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach dotycząca badań ankietowych.
Dodatkowy opis redaktora: DODANO ULOTKĘ - INFORMACJĘ Z GUS
Wykonanie: Agnieszka Janik
6579. Data: 2016-05-04 09:02
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
6580. Data: 2016-04-29 12:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.158.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Przystajń, stanowiącej własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6581. Data: 2016-04-29 12:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.161.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6582. Data: 2016-04-29 12:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVI.161.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6583. Data: 2016-04-29 12:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.159.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego - działki nr ewid. 210/31 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6584. Data: 2016-04-29 11:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVI.160.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6585. Data: 2016-04-29 11:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XVI.160.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
6586. Data: 2016-04-29 11:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.159.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego ? działki nr ewid. 210/31 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6587. Data: 2016-04-29 11:31
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XV.158.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Przystajń, stanowiącej własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
6588. Data: 2016-04-29 11:30
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XV.158.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Przystajń, stanowiącej własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6589. Data: 2016-04-29 11:29
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6590. Data: 2016-04-29 08:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6591. Data: 2016-04-29 08:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 44/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6592. Data: 2016-04-28 10:14
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 43/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6593. Data: 2016-04-28 10:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 43/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
6594. Data: 2016-04-28 09:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 42/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
6595. Data: 2016-04-28 09:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 42/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6596. Data: 2016-04-28 09:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 42/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6597. Data: 2016-04-27 10:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Realizacja budżetu gminy 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r., oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6598. Data: 2016-04-27 10:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 41/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
6599. Data: 2016-04-27 10:43
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 41/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
6600. Data: 2016-04-26 15:20
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu na opracowanie "Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń - Rynek".
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie wyniku konkursu
Wykonanie: Agnieszka Janik