główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3391. Data: 2018-05-07 12:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3392. Data: 2018-05-07 12:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3393. Data: 2018-04-27 13:02
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.7.001.2018.D z dnia 23 kwietnia 2018 r. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez wykonanie chodnika w m-ci Podłęże Szlacheckie".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3394. Data: 2018-04-27 13:02
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.7.001.2018.D z dnia 23 kwietnia 2018 r. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2051S i 2031S poprzez wykonanie chodnika w m-ci Podłęże Szlacheckie"
Wykonanie: Agnieszka Janik
3395. Data: 2018-04-27 09:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
3396. Data: 2018-04-27 09:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3397. Data: 2018-04-27 09:06
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2015 Wójta Gminy Przystajń z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3398. Data: 2018-04-27 09:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3399. Data: 2018-04-27 09:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3400. Data: 2018-04-27 09:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni za 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3401. Data: 2018-04-27 09:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 45/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni za 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3402. Data: 2018-04-27 09:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 44/2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
3403. Data: 2018-04-27 08:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 43/2018
Wykonanie: Agnieszka Janik
3404. Data: 2018-04-27 08:57
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w informacji o rodzajach, ilości i miejscach występowania azbestu .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3405. Data: 2018-04-27 08:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
3406. Data: 2018-04-27 08:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zał nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
3407. Data: 2018-04-27 08:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3408. Data: 2018-04-27 08:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 42/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3409. Data: 2018-04-27 08:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 41/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w informacji o rodzajach, ilości i miejscach występowania azbestu
Wykonanie: Agnieszka Janik
3410. Data: 2018-04-26 10:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXVIII.339.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3411. Data: 2018-04-26 10:42
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXVIII.339.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3412. Data: 2018-04-26 10:41
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXVIII.338.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.331.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Antonów, Kuźnica Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń.".
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3413. Data: 2018-04-26 10:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXVIII.337.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 248/2 w m. Kuźnica Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
3414. Data: 2018-04-26 10:39
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXVIII.336.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 648/3 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tytuł publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
3415. Data: 2018-04-26 10:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXVIII.339.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3416. Data: 2018-04-26 10:37
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXVIII.339.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
3417. Data: 2018-04-25 12:29
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXVIII.338.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.331.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Antonów, Kuźnica Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń.".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3418. Data: 2018-04-25 12:28
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXVIII.338.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.331.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Antonów, Kuźnica Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń."
Wykonanie: Agnieszka Janik
3419. Data: 2018-04-25 12:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXVII.331.2018 z dnia 19 marca 2018 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Antonów, Kuźnica Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3420. Data: 2018-04-25 12:24
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXVIII.336.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 648/3 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik