główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2701. Data: 2018-09-27 11:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 97/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2702. Data: 2018-09-27 10:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 101/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
2703. Data: 2018-09-27 10:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 100/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim
Wykonanie: Agnieszka Janik
2704. Data: 2018-09-27 10:52
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 99/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2705. Data: 2018-09-27 10:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 99/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie
Wykonanie: Agnieszka Janik
2706. Data: 2018-09-27 10:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 98/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2707. Data: 2018-09-27 10:44
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 97/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2708. Data: 2018-09-27 10:42
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 96/2018 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2709. Data: 2018-09-27 10:41
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 96/2018 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2710. Data: 2018-09-27 10:04
Dział: Inne » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja z 20.08.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść petycji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2711. Data: 2018-09-27 09:47
Dział: Inne » Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja z 20.08.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2712. Data: 2018-09-27 09:38
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na Wójta Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2713. Data: 2018-09-27 09:37
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na Wójta Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2714. Data: 2018-09-25 10:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLII.363.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji uchwały w DzUWŚL
Wykonanie: Agnieszka Janik
2715. Data: 2018-09-25 10:02
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik
2716. Data: 2018-09-25 09:57
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XLII.2018 z XLII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 4.09.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
2717. Data: 2018-09-25 09:55
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XLII.2018 z XLII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 4.09.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
2718. Data: 2018-09-25 09:54
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XLII.2018 z XLII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 4.09.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2719. Data: 2018-09-24 16:31
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2720. Data: 2018-09-24 16:30
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2721. Data: 2018-09-24 10:35
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2722. Data: 2018-09-24 10:34
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie
Wykonanie: Agnieszka Janik
2723. Data: 2018-09-24 10:27
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2724. Data: 2018-09-24 10:26
Dział: Inne » Wybory i referenda » Wybory samorządowe 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Agnieszka Janik
2725. Data: 2018-09-18 10:20
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 95/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2726. Data: 2018-09-18 10:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 95/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
2727. Data: 2018-09-18 10:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 95/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
2728. Data: 2018-09-18 10:18
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 95/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2729. Data: 2018-09-18 10:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 95/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 95
Wykonanie: Agnieszka Janik
2730. Data: 2018-09-18 10:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 95/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik