główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3271. Data: 2018-06-06 10:13
Dział: Prawo Miejscowe » Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (taryfa, regulamin)
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Wykonanie: Paweł Antczak
3272. Data: 2018-06-06 10:11
Dział: Prawo Miejscowe » Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (taryfa, regulamin)
Opis zmian: dodanie artykułu: Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Wykonanie: Paweł Antczak
3273. Data: 2018-06-05 11:25
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury » BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni » Ochrona danych osobowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
3274. Data: 2018-06-05 11:24
Dział: Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury » Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury » BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni » Ochrona danych osobowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
3275. Data: 2018-06-05 11:15
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXIX.343.2018 z dnia 28maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3276. Data: 2018-06-05 11:14
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXIX.343.2018 z dnia 28maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
3277. Data: 2018-06-05 11:13
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXIX.342.2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3278. Data: 2018-06-05 11:11
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXIX.342.2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3279. Data: 2018-06-05 11:08
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXVII.2018 z XXXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 23.04.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
3280. Data: 2018-06-05 11:06
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 z 4 czerwca 2018 roku dot. optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3281. Data: 2018-06-05 11:05
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 z 4 czerwca 2018 roku dot. optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
3282. Data: 2018-05-30 12:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXIX.343.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3283. Data: 2018-05-30 12:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXIX.343.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
3284. Data: 2018-05-30 12:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXIX.342.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3285. Data: 2018-05-30 12:55
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXIX.342.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3286. Data: 2018-05-30 12:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3287. Data: 2018-05-30 12:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Wykonanie: Agnieszka Janik
3288. Data: 2018-05-30 12:52
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXIX.340.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi dotyczących budowy i przebudowy chodników w drogach powiatowych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3289. Data: 2018-05-30 12:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXIX.340.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi dotyczących budowy i przebudowy chodników w drogach powiatowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
3290. Data: 2018-05-30 12:30
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXVII.2018 z XXXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 23.04.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie z realizacji GPPN
Wykonanie: Agnieszka Janik
3291. Data: 2018-05-30 12:29
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXVII.2018 z XXXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 23.04.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie z realizacji GPPiRPA
Wykonanie: Agnieszka Janik
3292. Data: 2018-05-30 12:25
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXVII.2018 z XXXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 23.04.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GOKSiR
Wykonanie: Agnieszka Janik
3293. Data: 2018-05-30 12:24
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXVII.2018 z XXXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 23.04.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GBP
Wykonanie: Agnieszka Janik
3294. Data: 2018-05-30 12:23
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXVII.2018 z XXXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 23.04.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
3295. Data: 2018-05-30 12:22
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXVII.2018 z XXXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 23.04.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
3296. Data: 2018-05-30 12:21
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXXVII.2018 z XXXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 23.04.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3297. Data: 2018-05-28 11:20
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. nr ewid. 478/3 Podłęże Szlacheckie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3298. Data: 2018-05-28 11:19
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. nr ewid. 478/3 Podłęże Szlacheckie
Wykonanie: Agnieszka Janik
3299. Data: 2018-05-25 11:24
Dział: Urząd Gminy » Ochrona danych osobowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ochrona danych osobowych w Urzędzie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
3300. Data: 2018-05-25 11:16
Dział: Urząd Gminy » Ochrona danych osobowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ochrona danych osobowych w Urzędzie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik