główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7321. Data: 2015-12-03 12:05
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 119/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
7322. Data: 2015-12-03 12:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 119/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
7323. Data: 2015-12-03 12:04
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 119/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7324. Data: 2015-12-03 12:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 119/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1a
Wykonanie: Agnieszka Janik
7325. Data: 2015-12-03 12:03
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 119/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7326. Data: 2015-12-03 12:02
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 119/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7327. Data: 2015-12-03 12:01
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 119/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7328. Data: 2015-12-03 11:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 118/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7329. Data: 2015-12-03 11:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 118/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7330. Data: 2015-12-03 11:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 118/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
7331. Data: 2015-12-03 11:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 118/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7332. Data: 2015-12-02 15:14
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XI.2015 z XI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 26 października 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
7333. Data: 2015-12-02 15:13
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XI.2015 z XI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 26 października 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7334. Data: 2015-12-02 15:13
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XI.2015 z XI sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 26 października 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
7335. Data: 2015-12-01 10:16
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika referatu inwestycji w Urzędzie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika referatu inwestycji w Urzędzie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
7336. Data: 2015-12-01 10:16
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
7337. Data: 2015-11-30 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń" .
Dodatkowy opis redaktora: dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
7338. Data: 2015-11-27 14:16
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej - dz 259/2 ob. Kuźnica Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o odstąpieniu od przetargu
Wykonanie: Agnieszka Janik
7339. Data: 2015-11-25 13:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
7340. Data: 2015-11-25 13:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
7341. Data: 2015-11-25 13:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
7342. Data: 2015-11-25 13:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
7343. Data: 2015-11-25 13:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7344. Data: 2015-11-25 13:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7345. Data: 2015-11-25 13:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 115
Wykonanie: Agnieszka Janik
7346. Data: 2015-11-25 13:23
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - dot. "Odbudowy uregulowanego koryta rzeki Liswarty...".
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
7347. Data: 2015-11-25 13:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 114/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
7348. Data: 2015-11-25 13:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 114/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
7349. Data: 2015-11-25 13:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 114/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 114/2015
Wykonanie: Agnieszka Janik
7350. Data: 2015-11-25 13:16
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - dot. "Odbudowy uregulowanego koryta rzeki Liswarty...".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik