główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

9811. Data: 2014-05-23 08:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono błędnie dodany załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
9812. Data: 2014-05-23 08:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9813. Data: 2014-05-23 08:08
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
9814. Data: 2014-05-23 08:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9815. Data: 2014-05-23 08:07
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9816. Data: 2014-05-21 12:32
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. przedsięwzięcia polegającego na: "Odbudowie uregulowanego koryta rzeki Liswarty w km 40+600 - 43+980 w m. Starokrzepice i Podłęże Królewskie, wraz z odtwarzaniem zawala rzeki Liswarty w km 42+330 - 43+177 w m. Starokrzepice (Zawodzie) gm. Krzepice, pow. Kłobuck, woj. śląskie oraz odbudowa uregulowanego koryta rzeki Liswarta w km 43+980 - 59+000 w gm. Krzepice, Przystajń pow. Kłobuck, w gm. Ciasna, pow. Lubliniec, woj. Śląskie".
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono załącznik w związku z przedłużeniem terminu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9817. Data: 2014-05-20 14:35
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXV.2013 z XXXV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 kwietnia 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
9818. Data: 2014-05-20 14:26
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXV.2013 z XXXV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 kwietnia 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie sprawozdanie za 2013 rok z monitoringu Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Wykonanie: Agnieszka Janik
9819. Data: 2014-05-20 14:23
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXV.2013 z XXXV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 kwietnia 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść sprawozdania Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
9820. Data: 2014-05-20 14:22
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXV.2013 z XXXV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 kwietnia 2014 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9821. Data: 2014-05-20 14:19
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXV.2013 z XXXV sesji VI kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 14 kwietnia 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9822. Data: 2014-05-20 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn. "Remont mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nad rzeką Liswarta w miejscowości Ługi-Radły".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
9823. Data: 2014-05-15 12:37
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.6.2014 z dnia 7.05.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść obwieszcenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
9824. Data: 2014-05-15 12:37
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.6.2014 z dnia 7.05.2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9825. Data: 2014-05-15 12:35
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dot. decyzji nr DOII-III-eb/BOII-3eb-772-12-762/13/14 z dnia 31.03.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano obwieszczenie
Wykonanie: Agnieszka Janik
9826. Data: 2014-05-15 12:35
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dot. decyzji nr DOII-III-eb/BOII-3eb-772-12-762/13/14 z dnia 31.03.2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
9827. Data: 2014-05-15 08:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn."Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano0 załączniki 1-8 do siwz
Wykonanie: Agnieszka Janik
9828. Data: 2014-05-15 08:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn."Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
9829. Data: 2014-05-15 08:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn."Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Bór Zajaciński".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załączniki 1-8 do siwz
Wykonanie: Agnieszka Janik
9830. Data: 2014-05-15 08:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn."Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Bór Zajaciński".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano SIWZ
Wykonanie: Agnieszka Janik
9831. Data: 2014-05-13 13:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn."Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Bór Zajaciński".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt
Wykonanie: Agnieszka Janik
9832. Data: 2014-05-13 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn."Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Bór Zajaciński".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano specyfikację techniczną
Wykonanie: Agnieszka Janik
9833. Data: 2014-05-13 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn."Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Bór Zajaciński".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano przedmiar robót
Wykonanie: Agnieszka Janik
9834. Data: 2014-05-13 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn."Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Bór Zajaciński".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Agnieszka Janik
9835. Data: 2014-05-13 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn."Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Bór Zajaciński"
Wykonanie: Agnieszka Janik
9836. Data: 2014-05-13 13:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn."Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt - część konstrukcyjną
Wykonanie: Agnieszka Janik
9837. Data: 2014-05-13 13:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn."Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano projekt - część opisową
Wykonanie: Agnieszka Janik
9838. Data: 2014-05-13 13:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn."Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano specyfikację techniczną
Wykonanie: Agnieszka Janik
9839. Data: 2014-05-13 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn."Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano przedmiar robót
Wykonanie: Agnieszka Janik
9840. Data: 2014-05-13 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - zadanie pn."Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Agnieszka Janik