główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8371. Data: 2015-06-03 08:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 44/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8372. Data: 2015-06-02 11:42
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINA NATURALNIE SŁONECZNA.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzór ankiety w formacie pdf
Wykonanie: Agnieszka Janik
8373. Data: 2015-06-02 11:38
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINA NATURALNIE SŁONECZNA.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
8374. Data: 2015-06-02 11:35
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINA NATURALNIE SŁONECZNA.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Podstawowe informacje o projektowanych instalacjach
Wykonanie: Agnieszka Janik
8375. Data: 2015-06-02 11:33
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINA NATURALNIE SŁONECZNA.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ankiety
Wykonanie: Agnieszka Janik
8376. Data: 2015-06-02 11:30
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINA NATURALNIE SŁONECZNA
Wykonanie: Agnieszka Janik
8377. Data: 2015-06-02 11:29
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINA NATURALNIE SŁONECZNA
Wykonanie: Agnieszka Janik
8378. Data: 2015-06-02 11:27
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINA NATURALNIE SŁONECZNA.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono tekst publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8379. Data: 2015-06-02 11:23
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINA NATURALNIE SŁONECZNA.
Dodatkowy opis redaktora: dodano ogłoszenie dot projektu Gmina Naturalnie Słoneczna
Wykonanie: Agnieszka Janik
8380. Data: 2015-06-02 11:19
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: GMINA NATURALNIE SŁONECZNA
Wykonanie: Agnieszka Janik
8381. Data: 2015-06-01 17:00
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienie o zwołaniu komisji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8382. Data: 2015-05-29 10:50
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości - dz nr 238/1, 247 Górki.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia o przetargu na dzierżawę nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
8383. Data: 2015-05-29 10:49
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości - dz nr 238/1, 247 Górki
Wykonanie: Agnieszka Janik
8384. Data: 2015-05-29 10:49
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości - dz nr 353, 354 Kuźnica Stara.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8385. Data: 2015-05-29 10:48
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości - dz nr 353, 354 Kuźnica Stara
Wykonanie: Agnieszka Janik
8386. Data: 2015-05-29 10:47
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości - dz nr 1065/1 Stany.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano ogłoszenie o przetarg una dzierżawę nieruchomości
Wykonanie: Agnieszka Janik
8387. Data: 2015-05-29 10:46
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości - dz nr 1065/1 Stany
Wykonanie: Agnieszka Janik
8388. Data: 2015-05-28 11:16
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 43/2015 dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8389. Data: 2015-05-28 11:15
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 43/2015 dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
8390. Data: 2015-05-28 10:00
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 43/2015 dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8391. Data: 2015-05-28 09:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 43/2015 dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8392. Data: 2015-05-28 09:59
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 42/2015 dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
8393. Data: 2015-05-28 09:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 42/2015 dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8394. Data: 2015-05-28 09:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 42/2015 dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8395. Data: 2015-05-28 09:56
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 42/2015 dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8396. Data: 2015-05-25 13:17
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 7.2015 z dnia 25 maja 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8397. Data: 2015-05-25 13:17
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8398. Data: 2015-05-25 13:16
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Agnieszka Janik
8399. Data: 2015-05-25 10:51
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 1 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść projektu nr 7
Wykonanie: Agnieszka Janik
8400. Data: 2015-05-25 10:44
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 1 czerwca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść projektu nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik