główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8461. Data: 2015-04-29 12:21
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VI.52.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8462. Data: 2015-04-29 12:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VI.52.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8463. Data: 2015-04-29 12:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VI.51.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8464. Data: 2015-04-29 12:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VI.50.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
8465. Data: 2015-04-29 12:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VI.50.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/11/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8466. Data: 2015-04-29 12:16
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VI.50.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/11/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8467. Data: 2015-04-29 12:13
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VI.49.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Kłobucku odnośnie alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w związku z podjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego decyzją o zmniejszeniu w ostatecznym projekcie RPO WSL 2014-2020 wsparcia unijnego środkami finansowymi wzmocnienia potencjału służb ratowniczych w ramach w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8468. Data: 2015-04-29 12:12
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VI.49.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Kłobucku odnośnie alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w związku z podjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego decyzją o zmniejszeniu w ostatecznym projekcie RPO WSL 2014-2020 wsparcia unijnego środkami finansowymi wzmocnienia potencjału służb ratowniczych w ramach w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Wykonanie: Agnieszka Janik
8469. Data: 2015-04-28 14:18
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr V.2015 z V sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 marca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano S P R A W O Z D A N I E z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8470. Data: 2015-04-28 14:14
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr V.2015 z V sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 marca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie - ocena zasobów pomocy społecznej
Wykonanie: Agnieszka Janik
8471. Data: 2015-04-28 12:16
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną w ciągu DG 678020 S przy ul. Szkolnej w Przystajni od km 0+174 do km 0+345".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaproszenie do składania ofert
Wykonanie: Agnieszka Janik
8472. Data: 2015-04-28 12:13
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną w ciągu DG 678020 S przy ul. Szkolnej w Przystajni od km 0+174 do km 0+345".
Dodatkowy opis redaktora: dodano wzór umowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
8473. Data: 2015-04-28 12:12
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną w ciągu DG 678020 S przy ul. Szkolnej w Przystajni od km 0+174 do km 0+345".
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz ofertowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
8474. Data: 2015-04-28 12:11
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną w ciągu DG 678020 S przy ul. Szkolnej w Przystajni od km 0+174 do km 0+345".
Dodatkowy opis redaktora: dodano rys nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
8475. Data: 2015-04-28 12:10
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną w ciągu DG 678020 S przy ul. Szkolnej w Przystajni od km 0+174 do km 0+345".
Dodatkowy opis redaktora: dodano rys nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8476. Data: 2015-04-28 12:05
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną w ciągu DG 678020 S przy ul. Szkolnej w Przystajni od km 0+174 do km 0+345".
Dodatkowy opis redaktora: dodano przedmiar robót
Wykonanie: Agnieszka Janik
8477. Data: 2015-04-28 12:04
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ?Budowa chodnika wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną w ciągu DG 678020 S przy ul. Szkolnej w Przystajni od km 0+174 do km 0+345?
Wykonanie: Agnieszka Janik
8478. Data: 2015-04-28 10:48
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr V.2015 z V sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 marca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny Gminy Przystajń za 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8479. Data: 2015-04-28 10:47
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr V.2015 z V sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 marca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2014
Wykonanie: Agnieszka Janik
8480. Data: 2015-04-28 10:46
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr V.2015 z V sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 marca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Sprawozdanie za 2014 rok z monitoringu Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przystajń na lata 2006 - 2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
8481. Data: 2015-04-28 10:43
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr V.2015 z V sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 marca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
8482. Data: 2015-04-28 10:43
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr V.2015 z V sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 marca 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano protokół z sesji
Wykonanie: Agnieszka Janik
8483. Data: 2015-04-28 10:42
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr V.2015 z V sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 30 marca 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8484. Data: 2015-04-24 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na opracowanie pełnej dokumentacji dotyczącej opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Przystajń z opracowaniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach konkursu pn. Zarządzanie Środowiskowe w Regionie, działanie ZS 2.2. Opracowanie programów efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść wzoru oferty
Wykonanie: Agnieszka Janik
8485. Data: 2015-04-24 14:10
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na opracowanie pełnej dokumentacji dotyczącej opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Przystajń z opracowaniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach konkursu pn. Zarządzanie Środowiskowe w Regionie, działanie ZS 2.2. Opracowanie programów efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano tres zapytania ofertowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
8486. Data: 2015-04-24 14:09
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na opracowanie pełnej dokumentacji dotyczącej opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Przystajń z opracowaniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach konkursu pn. Zarządzanie Środowiskowe w Regionie, działanie ZS 2.2. Opracowanie programów efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energi
Wykonanie: Agnieszka Janik
8487. Data: 2015-04-24 09:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 33/2015 dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8488. Data: 2015-04-24 09:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 33/2015 dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8489. Data: 2015-04-24 09:45
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni za rok 2014.
Dodatkowy opis redaktora: wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
8490. Data: 2015-04-21 19:29
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak