główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8431. Data: 2015-05-08 10:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 37/2015 dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
8432. Data: 2015-05-08 10:55
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 37/2015 dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8433. Data: 2015-05-08 10:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 37/2015 dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8434. Data: 2015-05-08 10:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 37/2015 dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8435. Data: 2015-05-08 10:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 36/2015 dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8436. Data: 2015-05-08 10:51
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 36/2015 dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
8437. Data: 2015-05-08 10:49
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 35/2015 dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8438. Data: 2015-05-08 10:48
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 35/2015 dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8439. Data: 2015-05-08 10:47
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 34/2015 dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Przystajń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8440. Data: 2015-05-08 10:46
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2015 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 34/2015 dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Przystajń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8441. Data: 2015-05-07 11:45
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Spotkania informacyjne pt. "Fundusze Europejskie w latach 2014 - 2020".
Dodatkowy opis redaktora: dodano formularz zgłoszeniowy
Wykonanie: Agnieszka Janik
8442. Data: 2015-05-07 11:44
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Spotkania informacyjne pt. "Fundusze Europejskie w latach 2014 - 2020".
Dodatkowy opis redaktora: dodano zaproszenie na spotkania informacyjne
Wykonanie: Agnieszka Janik
8443. Data: 2015-05-07 11:43
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Spotkania informacyjne pt. ?Fundusze Europejskie w latach 2014 ? 2020?
Wykonanie: Agnieszka Janik
8444. Data: 2015-05-06 13:09
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenian i ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o terminie przeprowadzenia krajowego ćwiczenia RENEGADE - KAPER 15/1.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8445. Data: 2015-05-06 13:08
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenian i ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o terminie przeprowadzenia krajowego ćwiczenia RENEGADE ? KAPER 15/1
Wykonanie: Agnieszka Janik
8446. Data: 2015-05-06 09:59
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję Rady gminy Przystajń w dniu 27. 04. 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: usunięto nieaktualne projekty uchwał
Wykonanie: Agnieszka Janik
8447. Data: 2015-05-04 14:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano opinię RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
8448. Data: 2015-05-04 14:24
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2014 r. » Realizacja budżetu gminy 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
8449. Data: 2015-04-29 15:20
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Analiza za 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8450. Data: 2015-04-29 15:19
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Analiza za 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8451. Data: 2015-04-29 14:56
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie Drogi powiatowej nr 2053 S Przystajń - Kluczno - Kamińsko w km. Od 5+540 do 6+560, uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu", na długości 1 020,00km.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
8452. Data: 2015-04-29 14:55
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona Środowiska » Decyzje środowiskowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Przystajń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: ?Przebudowie Drogi powiatowej nr 2053 S Przystajń ? Kluczno ? Kamińsko w km. Od 5+540 do 6+560, uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu?, na długości 1 020,00km
Wykonanie: Agnieszka Janik
8453. Data: 2015-04-29 12:33
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXVII.272.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8454. Data: 2015-04-29 12:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VI.52.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8455. Data: 2015-04-29 12:31
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2015 r. » Budżet 2015 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VI.52.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
8456. Data: 2015-04-29 12:29
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2009
Opis zmian: aktualizacja artykułu: uchwała nr XXIX/11/09 z dnia 23 lutego 2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o zmianie uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8457. Data: 2015-04-29 12:26
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VI.54.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.272.2014 r. (z późn. zm.) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8458. Data: 2015-04-29 12:25
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VI.54.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.272.2014 r. (z późn. zm.) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
8459. Data: 2015-04-29 12:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr VI.53.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica Nowa, stanowiącej własność Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
8460. Data: 2015-04-29 12:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr VI.53.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Kuźnica Nowa, stanowiącej własność Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik