główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4891. Data: 2017-06-07 12:48
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych .
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść ogłoszenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
4892. Data: 2017-06-07 12:46
Dział: Inne » sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych
Wykonanie: Agnieszka Janik
4893. Data: 2017-06-07 10:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII.254.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4894. Data: 2017-06-07 10:49
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVII.254.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
4895. Data: 2017-06-07 10:47
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII.253.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4896. Data: 2017-06-07 10:46
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVII.253.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4897. Data: 2017-06-07 10:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII.252.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.245.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4898. Data: 2017-06-07 10:43
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVII.252.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.245.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4899. Data: 2017-06-07 10:35
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII.250.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Wymieniono błędny załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik
4900. Data: 2017-06-07 10:34
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII.254.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4901. Data: 2017-06-07 10:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVII.254.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
4902. Data: 2017-06-07 10:22
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 9 czerwca 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
4903. Data: 2017-06-07 10:21
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 9 czerwca 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
4904. Data: 2017-06-07 10:21
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 9 czerwca 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4905. Data: 2017-06-07 10:20
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 9 czerwca 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4906. Data: 2017-06-07 10:19
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Przystajń w dniu 29 maja 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
4907. Data: 2017-06-06 17:06
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie nr 28.2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
4908. Data: 2017-06-06 17:05
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie nr 28.2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
4909. Data: 2017-06-05 13:26
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
4910. Data: 2017-06-01 15:14
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII.253.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4911. Data: 2017-06-01 14:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII.251.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4912. Data: 2017-06-01 14:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVII.251.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4913. Data: 2017-06-01 13:51
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII.252.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.245.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4914. Data: 2017-06-01 13:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVII.252.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI.245.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
4915. Data: 2017-06-01 13:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII.251.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4916. Data: 2017-06-01 13:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVII.251.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń"
Wykonanie: Agnieszka Janik
4917. Data: 2017-06-01 13:45
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII.250.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
4918. Data: 2017-06-01 13:44
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII.249.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4919. Data: 2017-06-01 13:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVII.250.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
4920. Data: 2017-06-01 13:43
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVII.250.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik