główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3421. Data: 2018-04-25 12:23
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXVIII.337.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 248/2 w m. Kuźnica Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
3422. Data: 2018-04-25 12:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXVIII.338.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.331.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Antonów, Kuźnica Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń.".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3423. Data: 2018-04-25 12:22
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXVIII.338.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII.331.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Antonów, Kuźnica Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń."
Wykonanie: Agnieszka Janik
3424. Data: 2018-04-25 12:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXVIII.337.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ? działki nr ewid. 248/2 w m. Kuźnica Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3425. Data: 2018-04-25 12:20
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXVIII.337.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ? działki nr ewid. 248/2 w m. Kuźnica Nowa
Wykonanie: Agnieszka Janik
3426. Data: 2018-04-25 12:19
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr XXXVIII.336.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ? działki nr ewid. 648/3 w m. Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
3427. Data: 2018-04-25 12:18
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr XXXVIII.336.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ? działki nr ewid. 648/3 w m. Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
3428. Data: 2018-04-24 13:33
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXVII.2018 z XXXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 19.03.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie GOPS
Wykonanie: Agnieszka Janik
3429. Data: 2018-04-24 13:29
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXVII.2018 z XXXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 19.03.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano sprawozdanie Wójta
Wykonanie: Agnieszka Janik
3430. Data: 2018-04-24 13:29
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XXXVII.2018 z XXXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 19.03.2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
3431. Data: 2018-04-24 13:28
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXXVII.2018 z XXXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 19.03.2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3432. Data: 2018-04-24 09:27
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację dot 2 maja
Wykonanie: Agnieszka Janik
3433. Data: 2018-04-23 09:34
Dział: Prawo Miejscowe » Ochrona środowiska i gospodarka odpadami » Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizowano Rejestr
Wykonanie: Agnieszka Janik
3434. Data: 2018-04-20 14:44
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść opinii RIO
Wykonanie: Agnieszka Janik
3435. Data: 2018-04-20 14:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3436. Data: 2018-04-20 14:39
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji w BIP sprawozdania
Wykonanie: Agnieszka Janik
3437. Data: 2018-04-20 14:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2017 r. » Realizacja budżetu gminy 2017 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3438. Data: 2018-04-20 14:30
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację
Wykonanie: Agnieszka Janik
3439. Data: 2018-04-20 14:29
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Realizacja budżetu gminy 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3440. Data: 2018-04-18 15:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3441. Data: 2018-04-18 15:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3442. Data: 2018-04-18 15:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300 m3 na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3443. Data: 2018-04-18 10:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni, ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa - etap VII
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
3444. Data: 2018-04-18 09:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
3445. Data: 2018-04-18 09:13
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 40/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 53/2017 Wójta Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3446. Data: 2018-04-18 09:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 39
Wykonanie: Agnieszka Janik
3447. Data: 2018-04-18 09:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 39/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
3448. Data: 2018-04-17 09:41
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Najnowsze ogłoszenia i informacje.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji ogłoszenia dot. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Wykonanie: Agnieszka Janik
3449. Data: 2018-04-17 09:37
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pobór opłaty za usługi wodne.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono formatowanie tekstu
Wykonanie: Agnieszka Janik
3450. Data: 2018-04-17 09:36
Dział: Prawo Miejscowe » Podatki i opłaty lokalne » Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pobór opłaty za usługi wodne.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono formatowanie tekstu
Wykonanie: Agnieszka Janik