główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6031. Data: 2016-08-19 14:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6032. Data: 2016-08-19 14:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6033. Data: 2016-08-19 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6034. Data: 2016-08-19 13:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6035. Data: 2016-08-19 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6036. Data: 2016-08-19 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6037. Data: 2016-08-19 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6038. Data: 2016-08-19 13:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6039. Data: 2016-08-19 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6040. Data: 2016-08-19 13:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6041. Data: 2016-08-19 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
6042. Data: 2016-08-19 08:53
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XVIII.2016 z XVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
6043. Data: 2016-08-19 08:52
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XVIII.2016 z XVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
Wykonanie: Agnieszka Janik
6044. Data: 2016-08-19 08:51
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XVIII.2016 z XVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 27 czerwca 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść protokołu
Wykonanie: Agnieszka Janik
6045. Data: 2016-08-19 08:50
Dział: Organy Gminy » Protokoły z sesji Rady Gminy » VII kadencja - lata 2014-2018 » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XVIII.2016 z XVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu 27 czerwca 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
6046. Data: 2016-08-19 07:40
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia o posiedzeniu 29.08.2016
Wykonanie: Agnieszka Janik
6047. Data: 2016-08-17 09:32
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny maj 2016
Wykonanie: Paweł Antczak
6048. Data: 2016-08-17 09:32
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny maj 2016
Wykonanie: Paweł Antczak
6049. Data: 2016-08-17 09:31
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny lipiec 2016
Wykonanie: Paweł Antczak
6050. Data: 2016-08-17 09:30
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny lipiec 2016
Wykonanie: Paweł Antczak
6051. Data: 2016-08-17 09:20
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2016
Wykonanie: Paweł Antczak
6052. Data: 2016-08-17 09:19
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2016
Wykonanie: Paweł Antczak
6053. Data: 2016-08-17 09:18
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny lipiec 2016
Wykonanie: Paweł Antczak
6054. Data: 2016-08-17 09:17
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny maj 2016
Wykonanie: Paweł Antczak
6055. Data: 2016-08-17 09:17
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2016
Wykonanie: Paweł Antczak
6056. Data: 2016-08-11 14:21
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 18 sierpnia 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 6
Wykonanie: Agnieszka Janik
6057. Data: 2016-08-11 14:19
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 18 sierpnia 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
6058. Data: 2016-08-11 14:16
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 18 sierpnia 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
6059. Data: 2016-08-11 14:15
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 18 sierpnia 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
6060. Data: 2016-08-11 14:14
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na sesję w dniu 18 sierpnia 2016 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik