główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

10111. Data: 2014-02-14 08:13
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIII sesję .
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
10112. Data: 2014-02-14 08:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIII sesję .
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
10113. Data: 2014-02-14 08:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIII sesję .
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
10114. Data: 2014-02-14 08:09
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty na XXXIII sesję .
Dodatkowy opis redaktora: dodano projekt nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
10115. Data: 2014-02-14 08:08
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty na XXXIII sesję
Wykonanie: Agnieszka Janik
10116. Data: 2014-02-13 10:27
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody dnia 18.02.2014 - Brzeziny, Siekierowizna, Wrzosy, Wilcza Góra, Dąbrowa, Ługi-Radły, Kamińsko, Bór Zajaciński, Górki, Stany
Wykonanie: Paweł Antczak
10117. Data: 2014-02-13 10:26
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody dnia 18.02.2014 - Brzeziny, Siekierowizna, Wrzosy, Wilcza Góra, Dąbrowa, Ługi-Radły, Kamińsko, Bór Zajaciński, Górki, Stany
Wykonanie: Paweł Antczak
10118. Data: 2014-02-13 10:24
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie - przerwanie dostaw wody dnia 18.02.2014 - Brzeziny, Siekierowizna, Wrzosy, Wilcza Góra, Dąbrowa, Ługi-Radły, Kamińsko, Bór Zajaciński, Górki, Stany
Wykonanie: Paweł Antczak
10119. Data: 2014-02-13 10:22
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń
Wykonanie: Paweł Antczak
10120. Data: 2014-02-13 10:21
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: umieszczenie ogłoszenia
Wykonanie: Paweł Antczak
10121. Data: 2014-02-11 07:38
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr 33.2014 z dnia 10 lutego 2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10122. Data: 2014-02-11 07:37
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr 33.2014 z dnia 10 lutego 2014 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
10123. Data: 2014-02-06 08:58
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10124. Data: 2014-02-05 13:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10125. Data: 2014-02-05 13:31
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10126. Data: 2014-02-05 13:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok z tytułu dotacji celowych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10127. Data: 2014-02-05 13:29
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok z tytułu dotacji celowych
Wykonanie: Agnieszka Janik
10128. Data: 2014-02-05 13:28
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10129. Data: 2014-02-05 13:27
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10130. Data: 2014-02-05 13:25
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10131. Data: 2014-02-05 13:24
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
10132. Data: 2014-02-05 13:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dokonano aktualizacji opisu
Wykonanie: Agnieszka Janik
10133. Data: 2014-02-05 13:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10134. Data: 2014-02-05 13:21
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2014 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przystajń i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
10135. Data: 2014-02-05 13:15
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2013 z dnia 05.02.2014 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano dane
Wykonanie: Paweł Antczak
10136. Data: 2014-02-05 13:14
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2013 z dnia 05.02.2014 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
10137. Data: 2014-02-05 13:11
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia za rok 2013 z dnia 05.02.2014 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
10138. Data: 2014-01-29 13:22
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o zwołaniu posiedzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
10139. Data: 2014-01-28 08:23
Dział: Urząd Gminy » Dane ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące ogłoszenia dla mieszkańców Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięto nieaktualne ogłoszenie o przerwie w dostawach wody
Wykonanie: Agnieszka Janik
10140. Data: 2014-01-28 08:20
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano postanowienie o posiedzeniu wspólnym komisji stałych
Wykonanie: Agnieszka Janik