główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5971. Data: 2016-08-31 13:19
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 82/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2016 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
Wykonanie: Agnieszka Janik
5972. Data: 2016-08-30 08:04
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29 sierpnia 2016 r. dot. możliwości zapoznania się z dokumentacją przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
5973. Data: 2016-08-30 08:03
Dział: Urząd Gminy » Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29 sierpnia 2016 r. dot. możliwości zapoznania się z dokumentacją przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
Wykonanie: Agnieszka Janik
5974. Data: 2016-08-29 10:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt Gminy » Henryk Mach - kadencja 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie za 2015 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano korektę oświadczenia majątkowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5975. Data: 2016-08-26 13:39
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przerwaniu dostaw wody dnia 29 sierpnia 2016 r.
Wykonanie: Paweł Antczak
5976. Data: 2016-08-24 10:56
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Projekty uchwał
Opis zmian: usunięcie artykułu: Projekty na sesję w dniu 18 sierpnia 2016 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
5977. Data: 2016-08-24 08:58
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVII.165.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji aktu prawnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5978. Data: 2016-08-24 08:57
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji aktu prawnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5979. Data: 2016-08-24 08:56
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.173.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków udzielenia i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji aktu prawnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5980. Data: 2016-08-24 08:54
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji aktu prawnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5981. Data: 2016-08-24 08:53
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji aktu prawnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5982. Data: 2016-08-24 08:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XVIII.177.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikację aktu prawnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5983. Data: 2016-08-24 08:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano informację o publikacji aktu prawnego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5984. Data: 2016-08-24 08:41
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.186.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5985. Data: 2016-08-24 08:38
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.186.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
5986. Data: 2016-08-24 08:36
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.185.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5987. Data: 2016-08-24 08:35
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.185.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5988. Data: 2016-08-24 08:34
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.184.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5989. Data: 2016-08-24 08:33
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.184.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5990. Data: 2016-08-24 08:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5991. Data: 2016-08-24 08:25
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet Gminy 2016 r. » Budżet 2016 i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Agnieszka Janik
5992. Data: 2016-08-23 14:50
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5993. Data: 2016-08-23 14:49
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX.140.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Wykonanie: Agnieszka Janik
5994. Data: 2016-08-23 14:48
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.186.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5995. Data: 2016-08-23 14:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.186.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024
Wykonanie: Agnieszka Janik
5996. Data: 2016-08-23 14:40
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIX.185.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
5997. Data: 2016-08-23 14:38
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2016
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIX.185.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok
Wykonanie: Agnieszka Janik
5998. Data: 2016-08-23 10:11
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść załącznika nr 5
Wykonanie: Agnieszka Janik
5999. Data: 2016-08-23 10:10
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
6000. Data: 2016-08-23 10:09
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2016 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3a
Wykonanie: Agnieszka Janik