główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2791. Data: 2018-09-12 11:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLII.363.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano rysunek nr 4
Wykonanie: Agnieszka Janik
2792. Data: 2018-09-12 11:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLII.363.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano rysunek nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
2793. Data: 2018-09-12 11:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLII.363.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano rysunek nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
2794. Data: 2018-09-12 11:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLII.363.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano rysunek nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
2795. Data: 2018-09-12 11:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLII.363.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2796. Data: 2018-09-12 10:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 93/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2797. Data: 2018-09-12 10:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 92/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
2798. Data: 2018-09-12 10:38
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 93/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2799. Data: 2018-09-12 10:37
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 92/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2800. Data: 2018-09-12 10:36
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2018 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 91/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
2801. Data: 2018-09-11 10:56
Dział: Inne » Wybory i referenda
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść informacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
2802. Data: 2018-09-11 10:55
Dział: Inne » Wybory i referenda
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej w Przystajni
Wykonanie: Agnieszka Janik
2803. Data: 2018-09-10 11:18
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2804. Data: 2018-09-10 11:17
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe "Modernizacja obiektów zabytkowych na terenie gminy Przystajń
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
2805. Data: 2018-09-07 08:51
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLII.366.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2806. Data: 2018-09-07 08:50
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLII.366.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
2807. Data: 2018-09-07 08:49
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLII.365.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2808. Data: 2018-09-07 08:49
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Budżet gminy 2018 r. » Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLII.365.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2809. Data: 2018-09-07 08:47
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLII.366.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2810. Data: 2018-09-07 08:46
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLII.365.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2811. Data: 2018-09-06 13:10
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLII.364.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przekazania składników mienia komunalnego do zarządzania sołectwu Dąbrowa.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2812. Data: 2018-09-06 13:09
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLII.362.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii terenów wyłączonych z projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwaly
Wykonanie: Agnieszka Janik
2813. Data: 2018-09-06 13:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLII.361.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2814. Data: 2018-09-06 13:08
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLII.360.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX.140.2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2815. Data: 2018-09-06 13:07
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XLII.359.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przystajń".
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść uchwały
Wykonanie: Agnieszka Janik
2816. Data: 2018-09-06 13:06
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLII.366.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028
Wykonanie: Agnieszka Janik
2817. Data: 2018-09-06 13:05
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLII.365.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
2818. Data: 2018-09-06 13:04
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLII.364.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przekazania składników mienia komunalnego do zarządzania sołectwu Dąbrowa
Wykonanie: Agnieszka Janik
2819. Data: 2018-09-06 13:01
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLII.363.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik
2820. Data: 2018-09-06 13:00
Dział: Prawo Miejscowe » Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia » rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XLII.362.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii terenów wyłączonych z projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Agnieszka Janik