główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

13261. Data: 2011-10-21 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna, gmina Przystajń - etap II"
Wykonanie: Agnieszka Janik
13262. Data: 2011-10-21 11:11
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 58/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 541/2 położona w Przystajni.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13263. Data: 2011-10-21 11:10
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 58/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr ewid. 541/2 położona w Przystajni.
Wykonanie: Agnieszka Janik
13264. Data: 2011-10-21 09:48
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz.nr 25 Kamińsko)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13265. Data: 2011-10-21 09:47
Dział: Prawo Miejscowe » Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Przystajń (dz.nr 25 Kamińsko)
Wykonanie: Agnieszka Janik
13266. Data: 2011-10-20 17:27
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13267. Data: 2011-10-20 17:24
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienia o zwołaniu wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13268. Data: 2011-10-20 13:04
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13269. Data: 2011-10-20 11:04
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ocena jakości wody - I półrocze 2011
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13270. Data: 2011-10-20 11:02
Dział: Inne » Wodociąg gminny - informacje » Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej - ocena P.P.I.S. w Kłobucku » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Ocena jakości wody - I półrocze 2011
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13271. Data: 2011-10-19 16:12
Dział: Organy Gminy » Prace Rady Gminy » Postanowienia o zwołaniu sesji - VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zmianie terminu XI sesji Rady Gminy Przystajń
Wykonanie: Agnieszka Janik
13272. Data: 2011-10-18 13:55
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13273. Data: 2011-10-17 13:38
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura naboru w załączniku
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13274. Data: 2011-10-17 13:37
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Procedura naboru w załączniku
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13275. Data: 2011-10-17 13:36
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w załączniku
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13276. Data: 2011-10-17 13:35
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13277. Data: 2011-10-17 13:34
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura naboru na stanowiska kierowników w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13278. Data: 2011-10-17 13:25
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o naborze na Stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy i ochrony przeciwpożarowej
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13279. Data: 2011-10-17 13:22
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni
Wykonanie: Bogusław Leszczyński
13280. Data: 2011-10-17 13:12
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura naboru na stanowiska kierowników w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Wykonanie:
13281. Data: 2011-10-17 13:10
Dział: Gminne Jednostki Organizacyjne » Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Procedura naboru na stanowiska kierowników w Gminnych jednostkach organizacyjnych
Wykonanie:
13282. Data: 2011-10-17 13:09
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w załączniku
Wykonanie:
13283. Data: 2011-10-17 13:07
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w załączniku
Wykonanie:
13284. Data: 2011-10-17 12:47
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy » Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o wolnych miejscach pracy
Wykonanie:
13285. Data: 2011-10-17 12:09
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Informacja o wynikach naboru
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Skarbnik Gminy Przystajń
Wykonanie:
13286. Data: 2011-10-17 12:08
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej - nabór na stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy i ochrony przeciwpożarowej
Wykonanie:
13287. Data: 2011-10-17 12:08
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Opis zmian: usunięcie artykułu: KOMUNIKAT DOT. NABORU NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI ORGANÓW GMINY I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Wykonanie:
13288. Data: 2011-10-17 12:07
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko ds. obsługi rady gminy i ochrony przeciwpożarowej
Wykonanie:
13289. Data: 2011-10-17 12:04
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Ogłoszenia o naborze na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni
Wykonanie:
13290. Data: 2011-10-17 12:02
Dział: Urząd Gminy » Nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy » Ogłoszenia o naborze na wolne miejsca pracy w Urzędzie Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni
Wykonanie: