główna zawartość
artykuł nr 1

przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej do pól Stany - Ługi-Radły

artykuł nr 2

przetarg nieograniczony na kontynuację remontu chodnika przy ul. Kolejowej w Przystajni

artykuł nr 3

przetarg nieograniczony na wykonanie napraw i wzmocnień budynku remizy OSP Kuźnica Stara

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi dojazdowej do pól Bór Zajaciński - Dąbrowa"

artykuł nr 5

przetarg niograniczony na wykonanie robót budowlanych dla projektu inwestycyjnego pn. "Poprawa warunków kształcenia w gminie Przystajń poprzez rozbudowę gimnazjum wraz z budową hali sportowej w Przystajni przy ul.Szkolna i Nowa"

obrazek
Załączniki:
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 66 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (wersja pdf) 66 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30 KB
Odpowiedzi na ostatnie pytania 30 KB
Odpowiedzi na kolejne pytania 41 KB
odpowiedź na pytanie 31 KB
uwaga: zamieszczenie poprawnej wersji- instalacje sanit.wewn-rozwinięcie w-k, deszcz-s-7 304 KB
kanalizacja deszczowa-profil kanalizacji cz.II 193 KB
odpowiedź na pytanie 35 KB
odpowiedzi na pytania 30 KB
ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert 28 KB
przedmiar robót - parking z drogą dojazdową 150 KB
przedmiar robót-drogi i chodniki 207 KB
załącznik MB
załącznik 102 KB
załącznik 157 KB
załącznik 329 KB
załącznik 165 KB
załącznik 292 KB
załącznik 264 KB
załącznik 197 KB
załącznik 82 KB
załącznik 104 KB
załącznik MB
załącznik 120 KB
załącznik 117 KB
załącznik 148 KB
załącznik 83 KB
załącznik 136 KB
załącznik 172 KB
załącznik 198 KB
załącznik 257 KB
załącznik 396 KB
opinia uzgodnienia dokumentacji 2 647 KB
opinia uzgodnienia dokumentacji 1 692 KB
decyzja o warunkach zabudowy 5 933 KB
decyzja o warunkach zabudowy 4 72 KB
decyzja o warunkach zabudowy 3 522 KB
decyzja o warunkach zabudowy 2 458 KB
decyzja o warunkach zabudowy 1 380 KB
zestawienie materiałów str 3-4 353 KB
zestawienie materiałów str 1-2 502 KB
wyniki symulacji str 16-20 408 KB
wyniki symulacji str 11-15 576 KB
wyniki symulacji str 6-10 634 KB
wyniki symulacji str 1-5 447 KB
instalacje elektryczne-plan zagospodar. terenu 482 KB
instalacje elektryczne-rys.14 264 KB
instalacje elektryczne-rys.13 87 KB
instalacje elektryczne-rys.12 115 KB
instalacje elektryczne-rys.11 214 KB
instalacje elektryczne-rys.10 266 KB
instalacje elektryczne-rys.10 266 KB
instalacje elektryczne-rys.9 209 KB
instalacje elektryczne-rys.3 470 KB
instalacje elektryczne-rys.1 327 KB
instalacje elektryczne-rys.7 226 KB
instalacje elektryczne-rys.6 MB
instalacje elektryczne-rys.5 222 KB
instalacje elektryczne-rys.2 MB
instalacje elektryczne-rys.4 2 KB
instalacja elektryczna-strona tytuł wykonawczy 459 KB
instalacja elektryczna-gimnazjum opis 158 KB
rozbiórki -teren 1 165 KB
rozbiórki budynków-rys.6 106 KB
rozbiórki budynków-rys.5 113 KB
rozbiórki budynków-rys.4 123 KB
rozbiórki budynków-rys.3 153 KB
rozbiórki budynków-policja cz 2 MB
rozbiórki budynków-policja cz 1 MB
rozbiórki budynków-strona tytuł 41 KB
rozbiórki budynków-opis 2 166 KB
pokłady geodezyjne-mapa projektowa 471 KB
pokłady geodezyjne-mapa 386 KB
obiekty zewnętrzne wiaty-teren 1 objaśnienia 523 KB
obiekty zewnętrzne-wiaty-teren1 241 KB
obiekty zewnętrzne rys.9 137 KB
obiekty zewnętrzne rys.8 118 KB
obiekty zewnętrzne rys.7 195 KB
obiekty zewnętrzne rys.6 94 KB
obiekty zewnętrzne rys.5 110 KB
obiekty zewnętrzne rys.4 97 KB
obiekty zewnętrzne rys.3 179 KB
strona tytuł-obiekty zewnętrzne 40 KB
obiekty zewnętrzne-opis 151 KB
strona tytuł 461 KB
opis techniczny 82 KB
schody 5.3 73 KB
schody 5.2 71 KB
schody 5.1 71 KB
płyty stropowe 73 KB
wieńce 74 KB
informacja o plotowaniu 34 KB
konstrukcja-daszek 61 KB
konstrukcja-schody 738 KB
konstrukcja-rygle 3.2 MB
konstrukcja-rygle piętro 3.1 688 KB
konstrukcja-rygle parter 2.3 MB
konstrukcja-rygle parter 2.2 MB
konstrukcja-rygle parter 2.1 662 KB
konstrukcja-marka 115 KB
konstrukcja-słupy 1-2 866 KB
konstrukcja-słupy 1-1 1,020 KB
konstrukcja-płyty stropowe 511 KB
konstrukcja- płyta 4-2 705 KB
konstrukcja- płyta 4-1 624 KB
konstrukcja-schemat stropów MB
konstrukcja-plan pozycji MB
konstrukcja-śruby 52 KB
konstrukcja-fund-2 862 KB
konstrukcja-fund-1 MB
konstrukcja-fundamenty MB
konstrukcja-fundamenty odcinek M-4 37 KB
konstrukcja stalowa-ve_zm1 51 KB
konstrukcja stalowa-st_zm1 173 KB
konstrukcja stalowa-sc_zm1 32 KB
konstrukcja stalowa-ma 84 KB
konstrukcja stalowa-rys.202 135 KB
konstrukcja stalowa-rys.201 454 KB
konstrukcja stalowa-rys.110 248 KB
konstrukcja stalowa-rys.109 203 KB
konstrukcja stalowa-rys.108 231 KB
konstrukcja stalowa-rys.107 354 KB
konstrukcja stalowa-rys.107 354 KB
konstrukcja stalowa-rys.106 321 KB
konstrukcja stalowa-rys.106 321 KB
konstrukcja stalowa-rys.105 474 KB
konstrukcja stalowa-rys.104 435 KB
konstrukcja stalowa-rys.103 422 KB
konstrukcja stalowa-rys.102 367 KB
konstrukcja stalowa-rys.101 383 KB
konstrukcja stalowa-rys.6 575 KB
konstrukcja stalowa-rys.5 244 KB
konstrukcja stalowa-rys.4 348 KB
konstrukcja stalowa-rys.3 405 KB
konstrukcja stalowa-rys.2 299 KB
konstrukcja stalowa-rys.1 269 KB
informacja dot BIOZ w zakresie instalacji elektrycznej(5) 222 KB
informacja dot BIOZ w zakresie instalacji elektrycznej(4) 346 KB
informacja dot BIOZ w zakresie instalacji elektrycznej(4) 346 KB
informacja dot BIOZ w zakresie instalacji elektrycznej(3) 466 KB
informacja dot BIOZ w zakresie instalacji elektrycznej(2) 204 KB
informacja dot BIOZ w zakresie instalacji elektrycznej (1) 169 KB
przedmiar-sieć cieplna preizolowana 65 KB
plan syt-wys MB
ZUD-cz2 741 KB
ZUD-cz1 770 KB
sieci zewnętrzne-mapa 386 KB
kanalizacja deszczowa 477 KB
kanalizacja deszczowa-studzienki 145 KB
kanalizacja deszczowa-studzienki 145 KB
kanalizacja deszczowa-studzienki 133 KB
kanalizacja deszczowa-studzienki 159 KB
kanalizacja deszczowa-profil kanalizacji 173 KB
kanalizacja deszczowa-profil kanalizacji 154 KB
kanalizacja deszczowa-mapa 194 KB
kanalizacja deszczowa-zabezp inst kabla 127 KB
instalacje sanit.zewn-kanaliz sanit 499 KB
instalacje sanit.zewn-szczegół montażu rury ochronnej 110 KB
instalacje sanit.zewn-studzienki kanal-sanit rys S7 147 KB
instalacje sanit.zewn-studzienki kanal-sanitar rys S6 147 KB
instalacje sanit.zewn-studz wodomierz rys S3 190 KB
instalacje sanit.zewn-profile rys S5 178 KB
instalacje sanit.zewn-profile rys S2 186 KB
instalacje sanit.zewn-mapa rys S1,D 194 KB
instalacje sanit.zewn-zabezpieczenie kabla 128 KB
instalacje sanit.wewn-PW 682 KB
instalacje sanit.wewn-karta danych techn-szatnie(2) 166 KB
instalacje sanit.wewn-karta danych techn-szatnie(1) 209 KB
instalacje sanit.wewn-karta danych techn-sala(3) 229 KB
instalacje sanit.wewn-karta danych techn-sala(2) 307 KB
instalacje sanit.wewn-karta danych techn-sala(1) 278 KB
instalacje sanit.wewn-karta danych techn-kuchnia(2) 195 KB
instalacje sanit.wewn-karta danych techn-kuchnia(1) 244 KB
instalacje sanit.wewn-karta danych techn-jadalnia(2) 167 KB
instalacje sanit.wewn-karta danych techn-jadalnia(1) 515 KB
instalacje sanit.wewn-wentylacja-szczegół C-rys 559 KB
instalacje sanit.wewn-wentylacja-szczegół B-rys 767 KB
instalacje sanit.wewn-wentylacja-szczegół A-rys 779 KB
instalacje sanit.wewn-szczegół ułożenia rur w posadzce 109 KB
instalacje sanit.wewn-rzuty wentylacja-s30 182 KB
instalacje sanit.wewn-rzuty wentylacja-s29 149 KB
instalacje sanit.wewn-rzuty wentylacja-s28 157 KB
instalacje sanit.wewn-rzuty wentylacja-s27 160 KB
instalacje sanit.wewn-rzuty wentylacja-s26 209 KB
instalacje sanit.wewn-rzuty wentylacja-s22 750 KB
instalacje sanit.wewn-rzuty wentylacja-s21 MB
instalacje sanit.wewn-rzuty wentylacja-s4 441 KB
instalacje sanit.wewn-rzuty w-k-s3 563 KB
instalacje sanit.wewn-rzuty w-k-s2 MB
instalacje sanit.wewn-rzuty co-s12 695 KB
instalacje sanit.wewn-rzuty co-s11 924 KB
instalacje sanit.wewn-rozwinięcie w-k-s-6 253 KB
instalacje sanit.wewn-rozwinięcie w-k-s-5 225 KB
nstalacje sanit.wewn-rozwinięcie w-k, deszcz-s-10 200 KB
nstalacje sanit.wewn-rozwinięcie w-k, deszcz-s-9 175 KB
instalacje sanit.wewn-rozwinięcie w-k, deszcz-s-8 294 KB
instalacje sanit.wewn-rozwinięcie w-k,deszcz-s-7 uwaga: poprawna wersja dodana poniżej 171 KB
instalacje sanit.wewn-rozwinięcie C.T-s.18 214 KB
instalacje sanit.wewn-rozw.co-s17 151 KB
instalacje sanit.wewn-rozw.co.-s16 165 KB
instalacje sanit.wewn-rozw co.-s15 155 KB
instalacje sanit.wewn.-rozw co 160 KB
instalacje sanit.wewn-Przekrój przez wykop-s20 252 KB
instalacje san.wewn-profil sieci cieplnej-s19 233 KB
instalacje san.wewn-mapa syt-wys 253 KB
przedmiar drogi i parkingi- nieaktualny (zaktualizowany mieści się poniżej)-aktualizacja w dn.3.07.2008 MB
przedmiar przyłącz wody 94 KB
przedmiar przyłącz kanalizacji sanitarnej 68 KB
przedmiar przyłącz kanalizacji deszczowej 84 KB
przedmiar (branża sanitarna )etap I 189 KB
przedmiar (branża sanitarna )etap II 213 KB
przedmiar (branża elektr.) sala sportowa 70 KB
przedmiar (branża elektr.)oświetlenie zewnętrzne 48 KB
przedmiar (branża elektr.)gimnazjum 83 KB
projekt drogowy rys.8 MB
projekt drogowy rys.7 664 KB
projekt drogowy rys.6 744 KB
projekt drogowy rys.5 667 KB
projekt drogowy rys.4 778 KB
projekt drogowy rys.3 MB
projekt drogowy rys.2 779 KB
projekt drogowy rys.1 531 KB
projekt drogowy 7 1,004 KB
projekt drogowy 6 783 KB
projekt drogowy 5 815 KB
projekt drogowy 4 789 KB
projekt drogowy 3 787 KB
projekt drogowy 2 400 KB
projekt drogowy 1 276 KB
widok 4 254 KB
widok 3 286 KB
widok 2 785 KB
wykaz pomieszczeń 122 KB
PW-przegrody budowl -1 274 KB
PW-47 kuchnia 349 KB
PW-46 balustrada4 149 KB
PW-45 balustrada4 123 KB
PW-44 balustrada4 111 KB
PW-43 balustrada4 148 KB
PW-42 balustrada4 136 KB
PW-41 balustrada3 108 KB
PW-41 balustrada3 108 KB
PW-40 balustrada3 109 KB
PW-39 balustrada3 105 KB
PW-39 balustrada3 105 KB
PW-38 balustrada3 109 KB
PW-37 balustrada3 214 KB
PW-36 balustrada3 181 KB
PW-35 balustrada3 Model _(1_) 110 KB
PW-34 balustrada2 362 KB
PW-33 balustrada2 191 KB
PW-32 balustrada2 314 KB
PW-31 balustrada2 121 KB
PW-30 balustrada2 128 KB
PW-29 balustrada2 223 KB
PW-28 balustrada1. 139 KB
PW-27 balustrada1. 126 KB
PW-26 balustrada1 156 KB
PW-25 podloga 228 KB
PW-24 łezka 111 KB
PW-23 łezka 100 KB
PW-22 zestawienie stolarki 174 KB
PW-21 zestawienie stolarki 152 KB
PW-20 zestawienie stolarki 151 KB
PW-19 zestawienie stolarki 150 KB
PW-18 zestawienie stolarki 141 KB
PW-17 zestawienie stolarki 214 KB
PW-16 zestawienie stolarki 123 KB
PW-15 elewacja zach 185 KB
PW-14 elewacja pn-wsch 166 KB
PW-13 elewacja pd-wsch 188 KB
PW-12 elewacja pd-zach. 205 KB
PW-11 102 KB
PW-10 przekrój C-C. 243 KB
PW-09 przekrój B-B. 236 KB
PW-08 przekrój A-A. 278 KB
PW-07 rzut dachu 305 KB
PW-06 rzut dachu 607 KB
PW-05 rzut attyki 328 KB
PW-04 rzut piętra 792 KB
PW-03 Rzut przyziemia MB
O2-PLAN ZAGOSP TERENU 238 KB
02A-plan zagospodarowania terenu 542 KB
PW-oświadczenie o kompletności 30 KB
PW opis1 993 KB
BIOZ-cz.budowlana 59 KB
architektura str.tytułowa 212 KB
przedmiar (branża budowlana) rozbiórki wiaty 40 KB
przedmiar (branża budowlana) rozbiórki policja 21 KB
przedmiar (branża budowlana) rozbiórki 40 KB
przedmiar (branża budowlana) ogrodzenie 16 KB
przedmiar (branża budowlana) gimnazjum 408 KB
specyfikacja archit-sanit-elektr 652 KB
specyfikacja drogi 602 KB
SIWZ 188 KB
projekt umowy 145 KB
załącznik 1D 35 KB
załącznik 1C 33 KB
załącznik 1B 39 KB
załącznik 1A 37 KB
ogłoszenie o przetargu 133 KB