główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1651. Data: 2019-04-18 11:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1652. Data: 2019-04-17 14:39
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Wymiana drewnianych elementów mostu w ciągu DG 678020S w m. Kuźnica Nowa.
Dodatkowy opis redaktora: poprawiono opis publikacji
Wykonanie: Agnieszka Janik
1653. Data: 2019-04-17 14:20
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 30 w Częstochowie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść komunikatu
Wykonanie: Agnieszka Janik
1654. Data: 2019-04-17 14:19
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 30 w Częstochowie
Wykonanie: Agnieszka Janik
1655. Data: 2019-04-17 13:52
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Wymiana drewnianych elementów mostu w ciągu DG 678020S w m. Kuźnica Stara.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zapytania ofertowego
Wykonanie: Agnieszka Janik
1656. Data: 2019-04-17 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe: Wymiana drewnianych elementów mostu w ciągu DG 678020S w m. Kuźnica Stara
Wykonanie: Agnieszka Janik
1657. Data: 2019-04-17 13:46
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie - posiedzenie 24 kwietnia 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść postanowienia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1658. Data: 2019-04-17 13:45
Dział: Organy Gminy » Komisje Rady » Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja » Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie - posiedzenie 24 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Janik
1659. Data: 2019-04-17 08:08
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1660. Data: 2019-04-17 08:08
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1661. Data: 2019-04-17 08:07
Dział: Zamówienia Publiczne » ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6
Wykonanie: Jolanta Mann-Matuszczyk
1662. Data: 2019-04-16 14:42
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść obwieszczenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1663. Data: 2019-04-16 14:42
Dział: Inne (w tym Projekty UE) » Wybory i referenda » Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Wykonanie: Agnieszka Janik
1664. Data: 2019-04-16 12:53
Dział: Organy Gminy » Rada Gminy » Dyżury radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy .
Dodatkowy opis redaktora: aktualizowano informację o godzinach dyżurów Przewodniczącego Rady Gminy
Wykonanie: Agnieszka Janik
1665. Data: 2019-04-16 10:39
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1666. Data: 2019-04-16 09:58
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1667. Data: 2019-04-16 09:55
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2018 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
1668. Data: 2019-04-16 09:55
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2018 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
1669. Data: 2019-04-16 09:54
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2018 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
1670. Data: 2019-04-16 09:54
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 3
Wykonanie: Agnieszka Janik
1671. Data: 2019-04-16 09:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 2
Wykonanie: Agnieszka Janik
1672. Data: 2019-04-16 09:53
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik nr 1
Wykonanie: Agnieszka Janik
1673. Data: 2019-04-16 09:32
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2018 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano treść zarządzenia
Wykonanie: Agnieszka Janik
1674. Data: 2019-04-16 09:31
Dział: Prawo Miejscowe » Budżet Gminy Przystajń » Pomoc publiczna » Pomoc publiczna w 2018 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
1675. Data: 2019-04-16 09:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano zarządzenie nr 41/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1676. Data: 2019-04-16 09:26
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku
Wykonanie: Agnieszka Janik
1677. Data: 2019-04-16 09:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 40/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1678. Data: 2019-04-16 09:23
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 39/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1679. Data: 2019-04-16 09:22
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 38/2019
Wykonanie: Agnieszka Janik
1680. Data: 2019-04-15 15:40
Dział: Organy Gminy » Wójt Gminy » Zarządzenia z 2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 37/2019 z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni za 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Agnieszka Janik